F-scale

Liberalismiwikistä
(Ohjattu sivulta Fasistitesti)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

F-scale on "kriittisen" eli marxilaisen sosialisti Theodor Adornon ajatuksiin pohjautuva fasistitesti.

On osoitettu, ettei testitulos korreloi esim. Millgramin kokeen kuvaaman auktoriteettiuskon kanssa ja että testin osa-alueista vain osa korreloi keskenään. Parannettu, suppeampi versio testistä on RWA-testi, joka mittaa vain näitä kolmea korreloivaa osa-aluetta: 1. alistumista auktoriteeteille, 2. autoritaarista aggressiivisuutta erilaisuutta normeista poikkeamista kohtaan, 3. konventionaalisuutta: vahvaa takertumista perinteisiin ja normeihin ja uskoa, että kaikkien pitäisi takertua niihin.

  • Oikeistoautoritaarisuus (Right-wing authoritarianism, RWA) on F-scale-ominaisuudesta kehitetty versio, jonka katsotaan kuvaavan paremmin todellisia persoonallisuuksia.