Monimuotoisuuskoulutus

Kohteesta Liberalismiwiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Monimuotoisuuskoulutus eli moninaisuuskoulutus eli diversiteettikoulutus

Musa al-Gharbin tutkimuskatsauksen mukaan yliopistojen diversiteettikoulutus, kuten vinoumien vähentäminen ja "check their privilege" -koulutus, eivät yleensä johda tavoitteisiinsa ja usein tuottavat haitallisia seurauksia. Ne esimerkiksi vahvistavat vinoumia ja lisäävät vinoutunutta käyttäytymistä ja rotuessentialismia sekä vähemmistöjen keskeyttämisiä ja saavat nämä kokemaan instituutiot hyvinä ja siksi rationalisoimaan väärinkäytöksiä ja raportoimaan niistä harvemmin. Dominantti ryhmä kokee joutuvansa "kävelemään munankuorilla" ollessaan tekemisissä vähemmistöjen kanssa ja siksi yrittää vähemmän yhteistyötä ja suhteita heidän kanssaan, kokee heidät hauraiksi ja helposti loukkaantuviksi. Implisiittisten asenteiden käsitteestä meta-analyysi toisensa jälkeen on mitannut vakavia ongelmia, eikä yrityksistä muuttaa niitä ole todettu mitattavia hyötyjä. Mikroaggressiokoulutuksen mahdollisista pitkäaikaisista hyödyistä ei ole järjestelmällistä todistusaineistoa, eikä siitä, että se olisi yhteydessä hyviin institutionaalisiin seurauksiin. Mustien ja latinovastaajien ylivoimainen enemmistö pitää tyypillisiä mikroaggressioita ei-hyökkäävinä. Runsas todistusaineisto myös osoittaa, että vähemmistöjen herkistäminen havaitsemaan mikroaggressioita päinvastoin aiheuttaa heille henkisiä ja fyysisiä haittoja.[1]

Diversiteettikoulutus heikentää eniten niiden asenteita vähemmistötyötovereita ja (koulutuksen tilannutta) työpaikkaansa kohtaan, joilla on valmiiksi huonoimmat asenteet. Siksi mahdollisen koulutuksen olisi parempi olla vapaaehtoista. Koulutus myös heikentää muuta opetusta viemällä siltä rahaa ja resursseja. Yliopistot silti harjoittavat sitä, koska se on helppo keino osoittaa hyvää tarkoitusta, vaikka seuraukse eivät olisi hyviä. Tämä kuitenkin opettaa yliopistojen keskeistä arvoa, todistusaineistoon perustuvaa järkeilyä vastaan.[1]

Pakollinen monimuotoisuuskurssi

Pohjois-Carolinan yliopisto piti pakollisen moninaisuuskurssin, jota opiskelijat pitivät ideologisena, outona, aggressiivisena ja syyllistävänä. Kauppojen hyllyt sortavat vasenkätisiä ja lyhyitä, mikä on kuin "valkoihoisten etuoikeus". "Jos et raivostu, et ole kiinnittänyt huomiota".[2]

Viitteet