Avioliitto

Liberalismiwikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Lukumääräneutraali avioliitto tarkoittaisi mm., että perheen kaikki vanhemmat olisivat oletusarvoisesti huoltajia ja perillisiä.[1]

Liberaalien kanta

Puhtain liberaali kanta olisi, että biologiset vanhemmat voivat päättää lapsen huoltajuudesta haluamallaan tavalla ja muutkin ihmissuhdeasiat olisivat vapaasti sovittavissa. Avioliittolakeja ei tarvittaisi. Perintöveroissa ei suosittaisi mitään ihmissuhteita - jos nyt perintöveroa edes perittäisiin.

Jos kuitenkin avioliittolakeja on, niiden ei pidä rikkoa ihmisten ja elämäntapojen tasavertaisuutta sukupuoli-, sukulaisuus- tai lukumäärävaatimuksilla.

Useimmat liberaalit eivät pidä alaikäisiä pätevinä solmimaan avioliittoja. Luultavasti useimmat myös kannattavat jonkinlaisia suojaikäsäädöksiä tai vastaavia seksin suhteen.

Libertaristitkin katsovat, että valtion ei pitäisi puuttua avioliittoihin, ja jos kuitenkin valtio säätää lakeja avioliitoista, lakien pitäisi koskea kaikkia samalla tavalla, erityisesti ei saisi vaatia osapuolten olevan eri sukupuolta. [2][3]

Homoavioliitto

Ks. yltä. Pääartikkeli: homoavioliitto eli sukupuolineutraali avioliitto.

Insestinen avioliitto

Insestissä on korostunut riski jälkeläisten vammaisuudesta, mutta sama koskee vanhoja vanhempia, tiettyjä sairausgeenejä kantavia vanhempia, monia vammaisia vanhempia ym., eikä näidenkään avioliittoa tai edes suojaamatonta seksiä ole kielletty lailla. Insestisessä seksissä voidaan myös käyttää ehkäisyä.

Moniavioisuus

Pääartikkeli: moniavioisuus

"Raamatun sankarit pitivät seksiorjia ja useita vaimoja"

Kansan Uutisten uutisen "Raamatun sankarit pitivät seksiorjia ja useita vaimoja" mukaan moniavioinen avioliitto on nimenomaan kristinuskon mukainen avioliitto. [4]

Neutraalimpi avioliittolaki

Avioliittolakeja tutkinut oikeustieteen professori Anu Pylkkänen ehdottaa avioliittolakia, jossa ei kontrolloitaisi läheissuhteita seksuaalisuuden tai parisuhteen vaan yhteistalouden perusteella. [5]

Aviolliset velvoitteet

Oikeus määräsi 51-vuotiaan ranskalaismiehen maksamaan ex-vaimolleen tämän vaatiman 10 000 euron korvauksen "seksin puutteesta yli 21 vuoden avioliitossa". Mies valitti terveysongelmia ja väsymystä. Lain mukaan avioparilla on "jaettu yhteiselämä", mikä tuomarin mukaan tarkoittaa suostumista seksiin toistensa kanssa. [6]

Varhaiskristittyjen avioliitot olivat avoliittoja

Antiikintutkija, dosentti Ville Vuolannon mukaan Roomassa ei ollut avioliittoja, vain avoliittoja, koska niitä ei rekisteröity. Siksi varhaisten kristittyjen avioliitot olivat vain avoliittoja. [vuosisatojen ajan] Liitot olivat kuitenkin patriarkaalisia heteroliittoja - homoliittoja ei olisi voitu ajatella.[7]

Homoseksuaalisuus ja Rooman tuho

Dosentti Vuolannon mukaan roomalaisen sivilisaation "tuho" tapahtui vasta kristinuskonnon vallattua arvokeskustelut ja käytännön perhe-elämän 400-luvulla [kristinuskosta tuli pakollinen Roomassa vuonna 380 - moni lähde silti puhuu vuodesta 390]. Vuolanto huomauttaa kristinuskon olevan homoeroottisiin suhteisiin kielteisesti suhtautuva ideologia ja Rooman sivilisaation kukoistaneen 300-luvun lopulle asti. Homoeroottiset suhteet rajoittuivat vain osaan kapeasta yläluokasta. Näistäkin syistä Vuolanto pitää outona väitettä homoeroottisuuden vaikutuksesta Rooman tuhoon.[7]

Vuolanto arvosteli professori Tapio Puolimatkaa, joka on kristinuskon hörhösiiven taitavin väittelijä Suomessa.

Avioliiton hyödyt

Tutkimuskirjallisuuden perusteella avioliitolla näyttää olevan todellisia myönteisiä vaikutuksia vanhempiin ja lapsiin. Tämä selittää vain osan avioliiton näennäisistä vaikutuksista, loppu tulee siitä, ketkä valikoituvat avioliittoihin. Suurin osa näytöstä perustuu regressioanalyyseihin, joissa muut tekijät on kontrolloitu. Uudemmassa tutkimuksessa valikoitumisen vaikutus on eliminoitu monilla muilla keinoilla, kuten pitkittäisvertailuilla ja instrumenttimuuttujilla. Toisaalta tutkijat ovat olettaneet rahan, työtaidot ja vanhemmuuskäytännöt ulkoisesti määräytyneiksi, vaikka avioliitto saattaa vaikuttaa niihin. Siten avioliiton kausaalinen vaikutus tuloihin, terveyteen ja lasten hyvinvointiin saattaa olla suurempikin kuin tutkimukset ovat osoittaneet.[8]

Avioliitto lisää miesten tuloja, myös valikoitumista kontrolloivissa tutkimuksissa, joskin vähemmän. Naisten tuloihin vaikutus näyttää olevan vähäinen, joissain tutkimuksissa positiivinen, toisissa negatiivinen tai olematon.[8]

Avioliitto parantaa terveyttä ja vähentää kuolleisuutta. Tähän liittyvät pitkittäistutkimukset ja regressiotutkimukset ovat kuitenkin metodologisesti heikkojen sen suhteen, miten ne eliminoivat valikoitumista. Parisuhdevuorovaikutuksen laatu vaikuttaa tutkimusten mukaan stressiin kausaalisesti, joten parisuhdetaitojen parannusohjelmat saattaisivat parantaa terveyttä.[8]

Lasten hyvinvoinnista vakuuttavin kausaalinen näyttö on saatu tutkimuksista, joiden avioeroihin sallivasti suhtautuva ympäristö heikentää lasten hyvinvointia. Muissakin tutkimuksissa avioliiton todettu edistävän lasten hyvinvointia, mutta niissä ainakin osa yhteydestä näyttää johtuvan valikoitumisesta. Kausaalinen osa on niissä osoitettu kontrollien ja pitkittäisdatan avulla. Myös parisuhteen laatu on yhteydessä lasten hyvinvointiin.[8]

Ks. myös https://en.wikipedia.org/wiki/Marriage_and_health

Syitä

Aviomiehet käyttävät paljon vähemmän huumeita ja alkoholia kuin muut miehet, ovat todennäköisemmin öisin kotona, aamulla työpaikallaan ja erossa ongelmista. Syynä pidetään vastuuntunnetta perheestä, välittämistä muiden perheenjäsenten tunteista ja sitä, että kotona on seuraa. Avioliiton elinikäisen sitoumuksen arvellaan myös tekevän miehistä enemmän tulevaisuus-orientoituneita, välittämään enemmän tekojensa pitkäaikaisista seurauksista. Silläkin voi olla vaikutusta, että vaimo valvoo miehensä tekoja. Naiset alun perinkin ottavat vähemmän riskejä ja harjoittavat vähemmän tuhoisaa käyttäytymistä, joten heillä on vähemmän varaa hyötyä avioliitosta.[8]

Avioliiton tulopreemiota voi selittää sekin, että aviomiehet saattavat valita ikävämpiä töitä paremman palkan vuoksi, esimerkiksi joustamattomia työaikoja tai stressaavia olosuhteita. Aviovaimot saattavat tehdä päinvastoin, esimerkiksi valita joustavampia työaikoja. Työnantajat saattavat myös suosia aviomiehiä naimattomiin miehiin nähden, mutta jos tämä ei ole työntekijöiden tuottavuuserojen mukaista, tällaiset väärin ennakkoluuloiset työnantajat kärsivät tappioita työntekijänsä paremmin valitseviin nähden.[8]

Professori David Henderson kertoo vaihtaneensa kädestä suuhun elämisen sitoutumiseen omaisuuden kerryttämiseen, kun kolmikymppisenä päätti kosia tulevaa vaimoaan.[9]

Suomessa lestadiolaismiehet panostavat lapsesta asti ahkerasti opintoihin ja uraan, koska he tietävät, että heidän pitää pystyä elättämään iso perhe. Se tekee heistä erittäin tulevaisuusorientoituneita.

Avioliiton hyödyt ovat kausaalisia ja opiskelun hyödyt vain signalointia ja valikoitumaa?

Jotkut uskovat, että college-opintojen yhteys korkeampaan palkkaan on kausaalista mutta avioliiton yhteys palkkaan satunnaista, toiset päinvastoin. Professori Arnold Kling arvioi, että kyse on tribalismista, heimoajattelusta: tämä erottaa progressiivit konservatiiveista.[10]

Myös Megan McArdle kummastelee tätä erilaista suhtautumista collegen ja avioliiton tulovaikutuksiin.[11]

Jopa arkkiliberaali, anarkisti, professori Bryan Caplan uskoo[12] avioliiton kausaaliseen tulovaikutukseen miehille. Kyse ei siis ole konservatismista.

Analyysiä

Avioliiton hyödyille esitetyt syyt ovat sellaisia, että ne pätevät yhtä lailla myös ei-heteroavioliitoille. Jos avioliiton hyödyllisiä vaikutuksia vanhempiin ja lapsiin pitää todistettuna, on luultavasti syytä puolustaa sukupuolineutraalia avioliittoa, vaikkei samansukupuolisten liittoja olekaan tutkittu tarpeeksi. Ainakin lasten osalta naisparien kasvattamia lapsia onkin tutkittu ja todettu heidän pärjäämisensä jopa hieman paremmaksi kuin heteroperheissä kasvaneilla.

Tämä puoltaisi sitä, että vaikka avioliittolainsäädäntö vihkimisineen poistettaisiin, häitä ehkä kannattaisi yhä viettää. Avioliitto muuttuisi yksityiseksi sopimukseksi seurustelun tapaan.

Tulokset avioerolle sallivan ilmapiirin haitoista ovat liberaaleille kiusallisempia. Toivottavasti tämä tarkoittaa vain, että puoliso pitäisi valita hyvin ja sitten parisuhteeseen pitää panostaa kunnolla vielä silloinkin, kun tulee pettymyksiä, eikä lyödä läskiksi ajatellen, että ainahan voin erota, ei kannata investoida vaivaa tähän suhteeseen.

Ehkä useimmat ihmiset tarvitsevat sellaisia instituutioita kuin avioliitto. Ehkä siksi niitä on valikoitunut yhteiskuntiin, ja yhteiskunnat, joissa niitä on, ovat ehkä siksi menestyneet parhaiten. Ehkä liberaalien ei pitäisi hyökätä avioliittoja vastaan, vain avioliittopakkoja vastaan ja ehkä myös avioliiton valtiollistamista vastaan, toivoen siitä yksityistä instituutiota. Toisaalta suomalaisillakin pitäisi olla jatkossakin mahdollisuus rekisteröidä kansainvälisesti tunnustettu avioliitto, koska siitä koituu etuja muissa maissa.

Viitteet

 1. Tahdon naida monta, Ylioppilaslehti Lehti 10/2010 (03.09.2010), Maria Manner
 2. Libertarianism and Abortion, Same-Sex Marriage, and the Tea Party: 5 Questions for Cato Institute Executive Vice President David Boaz, October 15th, 2010, Encyclopaedia Britannica Blog (about same-sex marriage): "The best libertarian answer is to separate marriage and the state. But in our current world, with government involved in every nook and cranny of legal and economic life, that’s hard to achieve. So I’d say the libertarian answer in this society is that laws should apply equally to all, including marriage laws"
 3. Marriage Equality for All Couples, Robert A. Levy ja John D. Podesta, The Washington Post, June 8, 2010
 4. Raamatun sankarit pitivät seksiorjia ja useita vaimoja, KansanUutiset.fi 30.3.2012
 5. Vaihtoehto avioliitolle, Vastapaino & Anu Pylkkänen, Uumajan yliopiston oikeustieteen professori, 2012.
 6. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/8741895/Frenchman-ordered-to-pay-wife-damages-for-lack-of-sex.html
 7. 7,0 7,1 Antiikin Roomassa sukupuoliroolit olivat selkeitä, Ville Vuolanto, dosentti, antiikintutkija, Helsingin Sanomat MIELIPIDE 27.11.2014.
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 David C. Ribar: What Do Social Scientists Know About the Benefits of Marriage? A Review of Quantitative Methodologies (sivut vi-viii, 7-8) IZA Discussion Paper No. 998. 2004. IZA.
 9. https://www.econlib.org/archives/2013/03/get_married_and.html
 10. Arnold Kling: Bryan Caplan on the Marriage Premium 27.3.2013.
 11. https://www.thedailybeast.com/why-do-economists-urge-college-but-not-marriage
 12. http://www.econlib.org/archives/2013/03/22_short_argume.html

Katso myös

Aiheesta muualla

 • Tästä elämästä: Vaihtoehto avioliitolle, mp3, Yle Areena: "professori Anu Pylkkänen on kirjoittanut pamfletin Vaihtoehto avioliitolle. Hänen mukaansa perhe-elämän sääntelyn voisi rakentaa aivan uudenlaiselta pohjalta, niin että se turvaisi kaikkien aseman eikä lisäisi syrjintää ja vastakkainasetteluja. Pylkkäsen esittelemä vaihtoehdon perustana on yhteistalous, ei seksuaalisuus tai parisuhde..."
 • Avioliitto parantaa tuloja ja terveyttä kausaalisesti, Vapaasana.net 9.8.2019.