Eläkekatto

Liberalismiwikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Eläkekatto tarkoittaisi ylärajaa lakisääteisen työeläkejärjestelmän maksamille eläkkeille.

Kun eläke mitoitetaan eläkemaksuja vastaavasti, tämä tarkoittaisi suurituloisten korkeiden eläkemaksujen pienentämistä. Tämä johtaisi heti eläkemaksutulojen laskuun ja tarpeeseen korottaa muiden eläkemaksuja. [1][2]

Eläkekatto myös synnyttäisi "varjojärjestelmän", jossa suurituloiset korjaisivat oman tilanteensa yksityisillä lisäeläkkeillä.[1][2] Siis vaikka eläkekaton yhteydessä suurituloisten maksut pidettäisiin ennallaan, se vain yksityistäisi osan eläkejärjestelmästä

Myös SAK:n asiantuntija piti eläkekattoa huonona ajatuksena samoista syistä.[3]

Eläketurvakeskus piti vuonna 2014 selvityksessään eläkekattoa huonona ajatuksena.[1][4] Samaan tulokseen se oli päätynyt jo vuonna 2009 ministeri Liisa Hyssälän (kesk) teettämässä selvityksessä.[5] Eduskunnassa esitys eläkekatosta kaatui äänin 132 - 40 joulukuussa 2013.[6]

Mitä jos suurituloisten korkeimmat eläkemaksut säilytetään?

Kuten yllä TELA ja HS totesivat, tämä yksityistäisi osan eläkejärjestelmästä koska, hyvätuloiset "järjestäisivät oma vanhuudenturvansa lisäeläkkeillä"[1] tai muulla.

Eläkekattoa vastaavan eläkemaksun ylittävä osa olisi tällöin vero ilman vastinetta.

Kyseessä olisi siis lisävero hyvätuloisille. Jo nyt hyvätuloisten ansiotulovero heikentää talouskasvua pitkällä aikavälillä, ja tuo lisävero pahentaisi tilannetta entisestään. Se ei siis olisi mitään "ilmaista rahaa" kuten eivät muutkaan verot ole.

Nyt kun noita korkeimpiakin lisämaksuja vastaan saa lisäeläkettä, niiden maksujen kannustimia, sinnikkyyttä opinnoissa ja töissä sekä ahkerointia heikentävä vaikutus on astetta pienempi, niiden koetaan menevän edes osittain "omaan pussiin".

Ihan sama asia kuin eläkekatto olisi sekin, jos eläkejärjestelmä säilyisi nykyisellään mutta katon ylittävästä eläkkeen osasta perittäisiin 100 %:n vero. Se heikentäisi kannustimia samoin ja myös vahingoittaisi vakavasti kansalaisten luottamusta eläkelupauksiin, jolloin ehkä pienituloisemmatkin alkaisivat kokea eläkemaksut pelkkinä veroina, mikä vahingoittaisi heidänkin kannustimiaan. On varsin hyvät syyt sille, miksi veroasteemme ei jo nyt ole vielä korkeampi kuin se on ja miksi sen kannattaisi olla vielä alhaisempi.

Joka tapauksessa useimmat liberaalit kannattavat työeläkejärjestelmän yksityistämistä niin, että eläke vastaisi täysin suoritettuja eläkemaksuja tuottoineen, vakuutusmatemaattisesti, ehkä perustilimäisesti. Jyrkimmät liberaalit vaativat myös työeläkesäästämisen täyttä vapaaehtoisuutta. Useimmat kuitenkin kannattavat perustuloa myös eläkeläisille, mutta sen rahoitus tapahtuisi veroilla, ei eläkemaksuilla. Ks. eläke.

Viitteet