Työvoimapula

Liberalismiwikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Työvoimapula tarkoittaa epämääräisesti, että työntekijöitä on vaikea saada.

Juhana Vartiainen

"lähes traaginen väärinkäsitys, jonka mukaan ikääntymisongelmalle ei tarvitse tehdä eikä pidä tehdä mitään niin kauan kuin ei vallitse ”työvoimapula”. ”Työvoimapulalla” tarkoitetaan tällöin kaiketi tilannetta, jossa työnantajien on vaikea löytää työvoimaa, palkansaajien on helppo löytää työtarjouksia ja työttömyys on alhaalla."

"Tällaista tilannetta ei kuitenkaan tule koskaan, ellei sitten työmarkkinoiden pelisääntöjä radikaalisti muuteta. Pelkästään se, että työvoima alkaa pienentyä, ei luo ”työvoimapulaa”, koska työtilaisuuksien määrä reagoi kerkeästi pienenevään työvoimaan. Kun työväki vähenee, yrityksiä jää perustamatta ja palkkapaineet nousevat. Työttömyys tuskin alenee muuta kuin aivan hetkellisesti.”

“Kun työttömyys laskee 6-7 prosentin tuntumaan, ärhäkät ammattiliittomme yhdessä paikallisen liukuman kanssa kyllä pitävät huolen siitä, että palkkojen nousuvauhti kiihtyy ja työllisyyskasvu salpautuu.”

“työvoimareservi on se mahdollinen työllisyyden lisäys, joka voi toteutua ilman että palkkojen nousupaine kasvaa liian suureksi. Jos tulopolitiikan perinteet ja pelisäännöt ovat suunnilleen ennallaan, ammattiliitot alkavat ajaa läpi merkittäviä yleiskorotuksia jo siinä vaiheessa, kun työttömyys on jossain 6-7 prosentin hujakoille. Siksi nykyinen noin 10 prosentin työttömyys voi laskea ehkä 6-7 prosenttiin. Koska 1 prosentti työvoimasta on noin 25 000 henkilöä, työttömyyden aleneminen voi nostaa työllisyyttä korkeintaan 75 -1 00 tuhannella henkilöllä. Se on toki merkittävä reservi, mutta ei jättiläismäinen

“monen vuoden työllisyyskasvusta, finanssipolitiikassa voidaan sallia suurempi velkaantuminen ja näin tukea kokonaiskysyntää nykyisessä hauraassa suhdannetilanteessa. Työn tarjontaa lisäävät rakenneuudistukset luovat siis tilaa suhdannepolitiikalle.

“Taloustieteilijät eivät kovin usein edes puhu ”työvoimapulasta”, koska koko käsite on epäselvä eikä sillä ole selvää taloustieteellistä sisältöä.” http://juhanavartiainen.fi/2015/tyovoima-rajoittaa-talouskasvua-monin-tavoin/

Katso myös