Ulkoisvaikutus

Liberalismiwikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Ulkoisvaikutus tarkoittaa toiminnan vaikutusta niihin, jotka eivät ole toiminnasta päättämässä.

Ulkoishaitta on haitallinen ulkoisvaikutus, esimerkiksi saaste. Vakaviin ulkoishaittoihin esitetään usein haitan suuruista haittaveroa, jotta päätöksentekijä ottaisi ulkoishaitan huomioon päätöksessää (esimerkiksi "Saastuttaako vai ei, ja kuinka paljon?").

Ulkoishyöty on hyödyllinen ulkoisvaikutus. Esimerkiksi Pori Jazz -festivaali tuottaa ulkoishyötyjä Porin hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppayrityksille. Tästä syystä epäliberaali voisi vaatia näiltä tukiaisia festivaaleille, kun taas libertaristi jättäisi sponsoroinnin näiden keskinäisen neuvottelun varaan.

Coasen teoreema

Lähes kaikessa taloudellisessa toiminnassa on ulkoishyötyjä ja ulkoishaittoja. Coasen teoreeman mukaan tästä ei aiheudu minkäänlaista tehottomuutta, vaan osapuolet voivat neuvotella optimaalisen lopputuloksen. Yllä olevassa esimerkissä festivaalijärjestäjä voisi ilmoittaa järjestävänsä festivaalin optimaalisessa laajuudessa, mikäli saa yrityksiltä tietynsuuruiset tuet, jotka se on mitoittanut yrityksille kannattavalle tasolle.

Jos esimerkiksi luvaton saastuttaminen on kiellettyä, saastuttajan tulee ostaa lupa uhreiltaan. Jos taas se on sallittua, uhrien kannattaa maksaa saastuttajalle niin paljon, ettei tämän kannata saastuttaa, paitsi jos saasteen haitta on pienempi kuin saastuttamisen hyöty.

Coasen teoreema kuitenkin pätee täysin vain, mikäli transaktiokustannukset ovat mitättömiä ja omistusoikeudet hyvin määriteltyjä (ja sopimusvapaus vallitsee). Siksi käytännössä etenkin kovin monen osapuolen tilanteissa joskus ulkoisvaikutukset ovat vakava ongelma.

Liberaalien kanta

Luultavasti suurin osa liberaaleista ja jokin osa libertaristeista katsoo, että merkittävistä saasteista tulee periä haittaveroa tai niille tulee asettaa kaupattavat päästökiintiöt.

Jotkut libertaristit katsovat, että pahin saastuttaminen pitää kieltää kokonaan (paitsi jos ostaa uhreilta luvan), tuomioistuin rajatkoon, mikä katsotaan suoranaiseksi toisten vahingoittamiseksi, ja muu jätetään sallituksi. Sallittua saastuttamista hillitsevät PR-syyt, mahdollisesti myös boikotit. Tällaiset libertaristit usein katsovat, että poliitikkojen oikeus määrittää haittaveroja tai päästökiintiöitä johtaa korruptioon, lobbaamiseen ja suuryritysten suosimiseen pienempien kustannuksella (ks. julkisen valinnan teoria). Tosin hekin ovat yleensä muiden liberaalien kanssa yhtä mieltä siitä, että kiellot tai pakot johtaisivat samaan vieläkin suuremmassa määrin ja olisivat vieläkin huonompi ratkaisu.

Katso myös

  • Kuluttajan ylijäämä on kuluttajan tuotteesta saaman hyödyn ja tuotteen hinnan erotus. Yrityksen toimintahan tuottaa tällaista hyötyä, "ylijäämää", kuluttajalle - ja myös työntekijöille, alihankkijoille ja muille sidosryhmille.
  • Haittavero - eräs ratkaisu ulkoishaittoihin
  • Yhteismaan ongelma - sosialismi, kuten yhteisomistus tai verotus, tuottaa ulkoisvaikutuksia