John Stuart Mill

Liberalismiwikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

John Stuart Millin mielipiteet vaihtelivat sen verran, että hänestä monenlaiset sosiaaliliberaalit löytävät tukea. Häntä on myös pidetty yhtenä vasemmistolaisimmista klassisen liberalismin perinteen ajattelijoista. Hänellä on kuitenkin paljon kiistattoman liberaaleja periaatteita vaikka hän jo seurustelleessaan myöhemmän sosialistivaimonsa kanssa ajautui lähelle sosialismia joissain suhteissa.

Harm Principle / vapausperiaate

"Millin On Liberty (1859): ihmisillä tulisi oikeus toimia vapaasti haluamallaan tavalla niin kauan kuin he eivät vahingoita muita. (”Harm Principle”)" [1] Samaa olivat esittäneet aiemmatkin liberaalit Kantia myöten.

"Mill ja muut klassisen liberalismin edustajat korostivat negatiivista vapautta eli sitä etteivät muut ihmiset tai valtio estä yksilöitä toteuttamasta omaa vapauttaan." [1]

Ihmistä vastaan saa käyttää valtaa vain estääkseen häntä vahingoittamasta muita. Ihmistä ei saa holhota hänen omaksi hyväkseen: "That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not sufficient warrant." – John Stuart Mill, On Liberty (1859)[2]

Tulonsiirrot kelpaavat

"Vaikka Mill korosti taloudellista vapautta ja sitä että tuotantovälineiden tulisi olla yksityisomistuksessa, hän myös puolusti valtion puuttumista talouteen varallisuudenjaon tasoittamiseksi. Klassinen liberalismi ei siis kategorisesti vastustanut tulojen uudelleenjakoa." [1]

Muiden klassisten liberaalien kannat tulonsiirtoihin vaihtelivat. Suurin osa kannatti ainakin vapaaehtoisia tulonsiirtoja tai muuta köyhäinapua. Tärkeimpänä keinona auttaa köyhiä he kuitenkin yleensä näkivat talouden vapauttamisen (laissez-faire), joskaan he tuskin katsoivat sen auttavan aivan kaikkia ilman siitä koituvan vaurastumisen tuottamia vapaaehtoisia tulonsiirtoja niille, joista ei ole tekemään töitä.

Viitteet

  1. 1,0 1,1 1,2 6. NORMATIIVISIA NÄKÖKULMIA VALTION TOIMINTAAN, Julkisen talouden syventävä kurssi, professori Panu Poutvaara, Helsingin yliopisto, 5.10.2006, s. 90
  2. John Stuart Mill (1859). On Liberty. Oxford University, 21–22.