Osinko

Liberalismiwikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Osinko tarkoittaa sitä, että osa yrityksen rahoista tilitetään omistajilleen omistusosuuksien suhteessa. Osinkoina kannattaa jakaa se osa yrityksen omaisuudesta, jota yritys ei pysty sijoittamaan tuottavasti - yhtä tuottavasti kuin omistajat pystyvät muualla.

Jos taas yrityksellä on liikaa hyviä sijoituskohteita, se järjestää osakeannin, jossa omistajat ostavat lisää osakkeita ja nämä lisärahat voidaan käyttää sijoituksiin. Osakeanti on siis osingon vastakohta - tai tarkkaan ottaen alla kuvatun osakkeiden takaisinostamisen vastakohta.

Osakkeiden takaisinostaminen

Jotkin yritykset sen sijaan ostavat omia osakkeitaan. Jos kaikki myyvät saman osan omistuksestaan, lopputulos on sama lukuun ottamatta veroja ja välityspalkkioita. Juuri verotus onkin tärkein tekijä päätettäessä, kummalla tavalla liikaraha tilitetään omistajille. https://fi.wikipedia.org/wiki/Osakkeiden_takaisinosto

Osingot ja irtisanomiset yhtaikaa

Yrityksen liikapääoma pitää jakaa osakkaille osinkoina. Nämä sijoittakoot sen kannattavampaan. Liikatyövoima irtisanotaan. Jos molempia on liikaa, on tuhlausta sitoa niitä yritykseen, kun yhteiskunnalle niistä olisi enemmän hyötyä muualla, vaikka yritys tekisi voittoa.

Jos puolet yrityksessä olevista omistajien rahoista riittää tehokkaaseen toimintaan ja lopuille on parempaa käyttöä muualla, ne pitää tilittää omistajilleen osinkoina tai osakkeiden takaisinostoilla yritykseen. Näin omistajat voivat sijoittaa ne tuottavampiin kohteisiin, joissa niistä on paljon enemmän hyötyä.

Jos yrityksessä on 100 työntekijää, joiden palkka on 2 500 euroa kuussa, mutta vain 50 kannattaa pitää töissä tuolla palkalla, yrityksen pitää irtosanoa loput. Ihannemaailmassa yritys vain pudottaisi palkat tasolle, jolla ketään ei kannattaisi irtisanoa. Tällöin ne vaihtaisivat sopivampaan työnantajaan, joilta se onnistuu helpoiten, ja lopulta muiden palkkoja jouduttaisiin ehkä nostamaan riittävän monen pitämiseksi.

On siis luonnollista, että huonona aikana joudutaan irtisanomaan ja tilittämään laiska raha osinkoina omistajilleen. Taas kerran tästä on noussut turha kohu.

Osinko on siis tavallaan vain kirjanpidollinen toimi aivan kuten osakepääoman korotuskin, jossa rahaa liikkuu toiseen suuntaan. Tätä liikettä ei pidä estää, ellei pääomien haluta jumiutuvan turhiin kohteisiin. Kuka haluaa, että kaikki yhä työskentelisivät maataloudessa?

(sama VS:ssä)

Luova tuho vastaa yhä suuresta osasta hyvinvointiamme.

Osinko on siis pääoman irtisanomista

Kun yrityksellä ei ole hyvää käyttöä kaikelle pääomalleen, se irtisanoo sen osinkoina omistajilleen. Nämä joutuvat sitten etsimään sille parempaa käyttökohdetta toisista yrityksistä tai muualta. Jos taas yrityksellä on hyvää käyttöä enemmällekin pääomalle, se hankkii sitä esimerkiksi omistajiltaan osakeantina eli negatiivisena osinkona. Näin pääoma saadaan siirrettyä sitä tehottomasti käyttävistä yrityksistä tehokkaammin käyttäviin. Siksikin osinkoveron pitäisi olla nolla.

Toinen syy poistaa osinkoverot ja muut pääomatuloverot on se, että muuten ihmiset liian vähän lykkäävät kulutustaan sijoittaakseen säästöt toimintaan, joka tuottaa moninkertaisesti hyvää tulevaisuudessa. Tämä on todistettu taloustieteellinen tulos, joskin osa taloustieteilijöistä katsoo, että tuoton vaikutus säästämishaluun ei ole niin korkea, että pääomatuloverojen poistaminen olisi hyödyllisempää kuin ansiotuloverojen keventäminen.