Frédéric Bastiat

Liberalismiwikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Claude Frédéric Bastiat (30. kesäkuuta 1801 – 24. joulukuuta 1850) oli ranskalainen klassinen liberaali, taloustieteilijä ja Ranskan parlamentin jäsen.

Bastiat'n mukaan valtion tehtävänä on suojella kansalaistensa elämää, vapautta ja omaisuutta, ei toimia näitä vastaan[1]. Bastiat korosti sitä, että talouden tulisi antaa järjestyä vapaasti kuluttajien kysynnän mukaan sen sijaan, että valtio ohjailisi talouden kehitystä, ja huomautti usein valtion hyvää tarkoittavien toimenpiteiden epäsuorista haitoista.

Bastiat käytti tulleista ja protektionismista nimitystä "negatiivinen rautatie", koska tulleilla on sama vaikutus kauppaan kuin alueiden välisen kulkuväylän huonontamisella[2].

Laki

Pamfletti Laki ilmestyi vuonna 1850. Siinä hän määrittelee oikeudenmukaisen lakijärjestelmän ja osoittaa, miten se johtaa vapaaseen yhteiskuntaan.

Sitaatteja

Tämä virhepäätelmä esiintyy usein edelleen julkisessa keskustelussa:

"Sosialismi, samoin kuin vanha politiikka, josta se on syntynyt, sekoittaa valtion yhteiskuntaan. Sen vuoksi aina vastustaessamme jotain valtion suorittamaa tekoa, sosialistit päättelevät meidän vastustavan tekoa ylipäätänsä. Emme hyväksy valtion järjestämää koulutusta - vastustamme siis kaikkea koulutusta. Vastustamme valtiollista uskontoa - emme siis halua uskontoa lainkaan. Vastustaessamme valtion pönkittämää tasa-arvoa vastustamme tasa-arvoa sinänsä, jne. Vaikuttaa siltä, että heidän mielestään me emme halua ihmisten syövän, koska vastustamme valtion kasvattamaa viljaa."[3]

Poliittista visioista Bastiat kirjoittaa näin:

"On totta, että sosialistit pitävät ihmiskuntaa raakamateriaalina sovitettavaksi erilaisiin yhteiskunnallisiin muotteihin, ja jos he sattumalta ovat epävarmoja näiden järjestelyiden onnistumisesta, he vaativat vähintäänkin osaa ihmiskunnasta raakamateriaaliksi näihin kokeiluihin. Tiedämme kuinka tärkeä kaikilla järjestelmillä kokeilun ajatus heille on. Erään sosialistisen johtajan tiedetään vakavissaan vaatineen perustuslakineuvostolta, että hänelle annetaan pieni paikkakunta kaikkine asukkaineen, jotta hän voisi suorittaa kokeitaan.

Eli samoin kuin keksijä tekee pienen mallilaitteen ennen kuin hän tekee täysikokoisen, samoin kuin kemisti haaskaa joitain kemikaaleja ja maanviljelijä uhraa joitain siemeniä pellon kulmassa ideaansa kokeillakseen.

Mutta mikä mittaamaton ero onkaan puutarhurin ja hänen puidensa, keksijän ja hänen laitteensa, kemistin ja hänen aineidensa sekä maanviljelijän ja hänen siementensä välillä! Ja sosialisti katsoo aivan vilpittömästi eron olevan sama hänen ja ihmiskunnan välillä."[4]

Demokratia

"Yleinen ryöstö on järjestelmä, jolla meitä on uhattu siitä asti kun äänioikeudesta tuli yleinen; massat ovat oivaltaneet lainsäätämisen idean ja omineet sen aikaisemmilta lainsäätäjiltä."[5]

" – – maissa, joissa lainsäädäntävalta on keskittynyt harvojen käsiin, harvat ryöstivät massoja lain voimalla. Mutta kun lainsäädäntä tehdään yleiseksi, tasapainoa haetaan yleisestä varastamisesta. Yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuuksien poistamisen sijaan niistä tehdään yleisiä. Silloin, kun epäedullisessa asemassa olevat luokat saavat poliittiset oikeutensa, niiden ensimmäinen ajatus ei ole lopettaa varastamista (tämä edellyttäisi suurempaa ymmärrystä kuin heillä voi olla) vaan järjestää kostotoimia muita luokkia vastaan myös itseään vahingoittaen."[6]

Kynttiläntekijöiden vetoomus

Vetoomus kynttiläntuottajien puolesta” (1854) on tunnettu Frédéric Bastiat'n kirjoittama protektionismin satiiri. Siinä kynttiläntuottajat ja muu valaistusteollisuus esittävät hallinnolle vetoomuksen, jossa toivotaan suojaa epäreilua ulkomaista kilpailijaa, Aurinkoa, vastaan, koska se vie heiltä markkinoita alhaisempien valontuotantokustannusten vuoksi. Perustelut ovat tarkkaan samat kuin protektionismilla yleensäkin.

Vastaavin perustein Bastiat myös "ehdotti", että jokaiselta katkaistaisiin oikea käsi, koska näin jouduttaisiin samojen asioiden eteen tekemään enemmän työtä, ja työnhän väitettiin tuottavan lisää vaurautta.lähde?

Tunnettuja teoksia

Viitteet

  1. Bastiat, Frédéric. Laki
  2. Neo-Mercantilism, Murray N. Rothbard, 1986 (Mises Daily, 1999)
  3. Frédéric Bastiat: Kirjoituksia taloudesta (sisältää Laki-pamfletin), s. 49, ISBN 9789525734553
  4. Bastiat, s. 50-51
  5. Bastiat, s. 43
  6. Bastiat, s. 34

Lisää luettavaa