Taitettu indeksi

Liberalismiwikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Taitettu indeksi tarkoittaa sitä, että maksussa olevia eläkkeitä korotetaan vuosittain 20 % ansiotason nousun ja 80 % kuluttajahintaindeksin mukaan (työuran aikana päinvastoin 80 % ja 20 %[1]). Vuoteen 1996 asti painot olivat 50 %.

Populistit lupailevat eläkeläisille "taitetun indeksin poistamista", mikä tarkoittaisi paluuta vanhoihin painokertoimiin. Kaupunginvaltuutettu Osku Pajamäen (sd) mukaan tämä tarkoittaisi nyt langetettuakin suurempaa tulonsiirtoa nuorilta suurille ikäluokille. Ks. Eläke.

Suurten ikäluokkien työeläkemaksueuro on 160 senttiä, nuorten 80 senttiä. "Naisen euro" ei ole mitään tämän rinnalla. Oikeudenmukaisuus vaatisi esimerkiksi 23-38 % leikkausta suurten ikäluokkien eläkkeisiin, suurempia leikkauksia jo eläkkeitä saaneille. Samalla nuorempien eläkkeitä pitäisi korottaa, niin että ero katoaisi. Vaihtoehtoisesti nykyeläkeläisten eläkeindeksi pitäisi "taittaa" nousemaan paljon hintoja hitaammin. "Taitetun indeksin" poistaminen vaatisi vieläkin suurempia leikkauksia eläkkeisiin.

Indeksin lisätaittaminen kuluttajahintaindeksiksi

Eläketurvakeskuksen (ETK) toimitusjohtaja Mikko Kauton mukaan eläkkeiden korotustahdin voisi ehkä pudottaa inflaation tasalle, jos työeläkemaksuihin tulee nousupainetta. Samaa ovat esittäneet Etlan tutkijat Tarmo Valkonen ja Jukka Lassila. ETK:n maaliskuun 2019 osoittavatkin eläkejärjestelmän kriisiytyvän ja nousupaineen olevan suuri. Kauton mukaan eläkkeellä jo nyt oleva sukupolvi hyötyy järjestelmästä myöhempiä sukupolvia enemmän.[2]

Taitetun indeksin kestävyys ja poistaminen

Entinen taloustieteen professori,[3] eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander kirjoitti, että jos kansalaisaloitteen mukaisesti "taitettu indeksi" korvattaisiin palkkaindeksillä, eläkevarat loppuisivat kokonaan 2060-luvulla. Hänen mielestään olisi kohtuutonta kuluttaa näin kaikki eläkevarat yhden sukupolvelle, joka vieläpä maksoi töissä ollessaan paljon alhaisempia eläkemaksuja kuin nyt peritään ja joka jäi eläkkeelle keskimäärin alle 60-vuotiaana. Nuoret joutuvat maksamaan paljon korkeampia eläkemaksuja ja heidän eläkeikänsä on lähes 70 vuotta. Silti jo nyt eläkemeno on pysyvästi suurempi kuin eläkemaksuista kertyy.[4]

Palkkakerroin

Palkkakertoimella korotetaan työuran aikaiset palkat eläköitymisvuoden tasoon, mutta siitä eteenpäin käytetään palkkakertoimen sijaan työeläkeindeksiä. Palkkakerroin on 80 % ansiotasoindeksistä + 20 % hintaindeksistä. Työeläkeindeksi on päinvastoin 20 % ja 80 %.[5]

Viitteet

Lisätiedot