Kirjasuosituksia

Kohteesta Liberalismiwiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Kirjojen hankkiminen

Suomennoksia libertarismiaiheisista kirjoista on muutamia saatavilla, joista tosin monet eivät ole enää painossa. Useimmiten kirjat ovat luettavissa vain englanniksi ja joskus harvemmin saksaksi tai ruotsiksi.

Merkittäviä libertaaria kirjallisuutta myyviä tahoja ovat suomalainen Libera-instituutin verkkokauppa sekä Yhdysvalloissa sijaitsevat Amazon.com ja Mises-instituutin verkkokauppa. Mises.org:in kaupasta löytyvät luonnollisesti kaikki instituutin omat julkaisut sekä joitakin muiden kustantamojen libertarismiaiheisia teoksia. Instituutin sivuilta voi myös ladata ilmaiseksi monista kirjoista pdf-versiota. Amazon.com myy pääsääntöisesti samoja kirjoja kuin Mises-instituutti–joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Amazon.co.uk:ssa valikoima on selkeästi suppeampi, ja hinnat postituskuluineen voivat jopa ylittää Amazon.com:in vastaavat.

Mises.org:ista Suomeen tilattaessa postituskulut voivat olla hieman Amazon.com:ia korkeammat, mutta tällöin saattaa saada joitakin teoksia halvemmalla kappalehinnalla. Kirjat ovat yleisesti tullivapaita tuotteita, mutta Yhdysvalloista hankittuna arvonlisäveron alaisia. Vuoden 2013 alusta tullin kantaman arvonlisäveron alaraja laski 5 euroon ja kirjojen alv nousi 10 prosenttiin. Tällöin alv:tä ei peritä, jos lähetyksen arvo postituskuluineen alittaa 50 euroa. Tarkista kuitenkin säännökset Tullin sivuilta ennen tilaamista. Valuuttakurssien muutoksiin kannattaa myös varautua.

Nykyisin englanninkielisiä kirjoja on saatavilla myös suomalaisista nettikirjakaupoista, kuten Bookplus.fi:stä, Adlibris.fi:stä ja Suomalainen.comista.

Suositeltavia teoksia

Suomenkieliset teokset

Bagus, Philipp
Euro eksyksissä, 2011, Eetos.
Suom. Ilkka Terho. Alkuteos The Tragedy of the Euro.
Frederic-Bastiat-kirjoituksia-taloudesta.png


Bastiat, Frédéric
Kirjoituksia taloudesta, 2010, Basam Books.
Suom. Petri Kajander. Sisältää kolme keskeisintä esseetä: Laki, Vetoomus sekä Näkyvä ja näkymätön.


Rothbard-ja-Cox-kirjat.jpg


Rothbard, Murray N.
Mitä valtio on tehnyt rahallemme?, 2009, Lumo.
Suom. Petri Kajander. Alkuteos What Has Government Done to Our Money?
Cox, Jim
Ytimekäs opas talouteen, 2009, Lumo.
Suom. Petri Kajander. Alkuteos The Concise Guide to Economics.


Norberg, Johan
Globaalin kapitalismin puolustus, 2004, Gummerus.
Suom. Marko Hamilo. Alkuteos Till världskapitalismens försvar.
Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio
Klassinen liberalismi, Tampere University Press, 1997.
de Wit, Marco
Keskusteluja libertarismista, Tummavuoren kirjapaino, 1996.
Penttilä Risto E. J., Tapaninen Jaakko, Jutila Janne
Ultimatum isänmaalle - Nuorsuomalainen näkemys Suomen mahdollisuuksista, Otava, 1994.
Friedman, Milton & Friedman, Rose
Vapaus valita, 1982, Otava.
Suom. Heikki Lempiäinen ja Jyrki Vesikansa. Alkuteos Free to Choose.
Röpke, Wilhelm
Ihmisten valtio, 1947
Alkuteos Civitas Humana. Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, Zürich, 1944.

Libertarismi nykyaikana

Boaz, David
Libertarianism: A Primer, 1997, Free Press
Hyvä yleiskuvaus libertaarista ajattelusta.
Friedman, David D.
The Machinery of Freedom, 1989
Utilitaarisen anarkokapitalismin perusteos. Erittäin kevytlukuinen, mutta samalla kattava ja vaarallinen.
Friedman, Milton & Friedman, Rose
Free to Choose, 1990, Harvest Books
Maltillinen ja kansantajuinen modernin markkinaliberalismin esittely, joka lähti samannimisestä televisiosarjasta.
Friedman, Milton & Friedman, Rose
The Tyranny of the Status Quo, 1984, Harcourt
Nobel-voittajan vaimonsa kanssa tuottama, poliittisen järjestelmän jähmeyttä ja sen seurauksia kuvaava teos.
Gauthier, David
Morals by Agreement, 1986, Clarendon Press
Gauthier ei tunnusta olevansa libertaari, mutta hänen moraaliteoriansa on yksi parhaista rationaalisen valinnan teoriasta lähtevistä oikeutuksista hyvin samanmuotoiselle moraali- ja oikeusnäkemykselle.
Hayek, Friedrich August von
Economics and Knowledge, Economica IV, New Series: 33-54, 1937
Hayekin tärkein työ informaation roolista taloudessa. Artikkeli vahvisti huomattavasti Misesin laskenta-argumenttia.
Hayek, Friedrich August von
The Road to Serfdom, 1944, University of Chicago Press, Chicago
Hayekin tunnetuin populaari teos, joka ennusti neuvostososialismin kestämättömyyden.
Hazlitt, Henry
Economics in One Lesson, 1946
Hazlittin klassinen opas taloustiedon päivänselviin alkeisiin. Teos on pohjimmiltaan keynesiläisyyden aikaan päivitettyä Bastiat’ta.
Hoppe, Hans-Hermann
Democracy: The God That Failed, 2001
Revisionistinen näkemys lännen siirtymisestä monarkiasta demokratiaan sekä sen tuomista ongelmista.
Narveson, Jan
The Libertarian Idea, 1988, Temple University Press
Kontraktaarisen anarkokapitalismin perusteos. Pikkutarkka, yllättävä ja moniarvoisempi kuin useimmat.
Nozick, Robert
Anarchy, State and Utopia, 1974
Luonnonoikeudellisen minarkismin perusteos. Hienovarainen, kuolettavan täsmällinen ja kauniisti jäsennelty.
Rothbard, Murray N.
Man, Economy, and State, 1962
Luonnonoikeudellisen anarkokapitalismin perusteos. Järeä, täysin peräksiantamaton, tylppä ase.

Laajempi liberaalikirjallisuus

Bastiat, Claude Frédéric
The Law
Yksi lyhyimmistä, selkeimmistä ja helppolukuisimmista klassisen liberalismin esityksistä.
Bastiat, Claude Frédéric
That Which is Seen, and That Which is Not Seen, 1850
Parhaiten tunnettu Bastiat’n monista sarkasminkirpeistä talousesseistä.
Berlin, Isaiah
Four Essays on Liberty, 1990
Boaz, David, ed.
The Libertarian Reader, 1997, Free Press
Libertaarigurun toimittama laajempi liberaalien tekstien kokoelma. Valikoima on yllättävänkin kattava, ja ulottuu Kantista aina Laotseen.
Friedman, Milton
Capitalism and Freedom
Hayek, Friedrich August von
The Constitution of Liberty
Hayek, Friedrich August von
The Fatal Conceit
Humboldt, Wilhelm von
The Limits of State Action
Kant, Immanuel
Introduction to The Metaphysics of Morals, 1785
Kant, Immanuel
On the Relationship of Theory to Practice in Political Right, 1792
Locke, John
A Letter Concerning Toleration, 1689
Locke, John
Two Treatises of Government, 1680–1690
Mill, John Stuart
On Liberty, 1859
Mises, Ludwig von
Human Action, 1949
Itävaltalaisen taloustieteen teorian ja metodologian perusteos.
Mises, Ludwig von
Liberalism, 1929
Misesin voimallinen liberalismin puolustus.
Mises, Ludwig von
Socialism, 1922
Misesin klassinen sosialismin kritiikki, joka sai aikanaan useammankin kommunistin epäilemään vakaumustaan.
Popper, Karl Reimund
The Open Society and Its Enemies, vol. 1: The Spell of Plato and vol. 2: Hegel, Marx, and the Aftermath, 1945
Popperin vaikutusvaltainen ja kiistanalainen platonilaisen filosofian, historisismin sekä suljettujen yhteiskuntamallien kritiikki.
Smith, Adam
The Theory of Moral Sentiments, 1759
Smith, Adam
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776

Aate- ja yhteiskuntahistoriaa laajemmin

Creveld, Martin van
The Rise and Decline of the State, 1999
Teos tutkii kansallisvaltioiden syntyä ja niiden roolin kehittymistä keskiajasta nykyaikaan.
Murray, Charles
Human Accomplishment : The Pursuit of Excellence in the Arts and Sciences, 800 B.C. to 1950, 2004