Taloudellinen tasa-arvo

Kohteesta Liberalismiwiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Taloudellinen tasa-arvo voi tarkoittaa esimerkiksi, että

Edistyspuolueen puheenjohtaja Jouni Flemmingin mukaan taloudellinen epätasa-arvo on sitä, jos valtio suosii jotakuta taloudellisesti. Samatuloisuus on siis eri asia kuin tasa-arvo. Epätasa-arvoa siis ole erituloisuus eikä se, jos jollakulla on enemmän ahkeruutta tai kosijoita. [2]

Tuloerojen hyväksyttyys

Christina Starmans et al. (Nature Hum. Beh., 2017) mukaan tutkimuskirjallisuudesta ei löydy yhtään todistetta siitä, että ihmiset karttaisivat (taloudellista) epätasa-arvoa. Kaikissa läpikäydyissä tutkimuksissa ihmiset valitsivat mieluummin oikeudenmukaisen kuin tasa-arvoisen jaon paitsi tietenkin niissä tapauksissa, joissa oikeudenmukainen jako oli myös tasainen jako. Julkisuudessa puhuessaan tutkijat saattavat jälkimmäisten kohdalla puhua tasa-arvosta mainitsematta oikeudenmukaisuutta, mutta tutkimuksissa nämä erotellaan usein tarkasti. Jo hyvin pienet lapset suosivat jakoa ansioiden mukaan tasajaon sijaan.[3]

Oikeudenmukaisuuden suosiminen tasajaon sijaan saadaan sekä laboratoriokokeissa että tilanteissa, joissa kysytään suoraan oikeudenmukaista tulonjakoa. Kun kysyttiin, mikä olisi ihanneyhteiskunnassa kunkin väestöviidenneksen keskimääräinen varallisuus, ihmiset halusivat rikkaimmalle viidennekselle 50-kertaisen vaurauden köyhimpään nähden. Jos vaurautta ei kysytty rahamääränä vaan suhdelukuna, suhde oli pienempi. Nuoruusiässä tuloerojen suosiminen lisääntyy, muun muassa onnen, vaivan ja taitojen painottaminen tulonjaossa.[3]

Tutkijoiden mukaan tuloerojen suosiminen on ehkä kehittynyt ihmislajille siksi, että epätasainen tulonjako parantaa yhteistyötä, tekee ihmiselle mahdolliseksi tehdä molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä myös enemmän tuottavan ihmisen kanssa sekä ratkaista vapaamatkustajien, petkuttajien ja huonosti toimivien ihmisten ongelman.[3]

Monissa yhteiskunnissa, kuten Neuvostoliitossa, tulonjaon tasa-arvoisuus herätti suuttumusta, koska se koettiin epäoikeudenmukaiseksi. Nyky-Yhdysvalloissa moni kokee tulonjaon epäoikeudenmukaisen epätasaiseksi. Molemmissa tapauksissa syynä on koettu epäoikeudenmukaisuus, ei epätasa-arvo.[3]

Viitteet

Katso myös