John Rawls

Liberalismiwikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

John Rawls (1921-2002) on vasemmiston keskeinen "sosiaalisen oikeudenmukaisuuden" teoreetikko kirjallaan Oikeudenmukaisuusteoria (1971). Se puolusti sosiaalidemokraattista oikeudenmukaisuuskäsitystä[1]

"Rawlsin mukaan oikeudenmukaisen yhteiskunnan tulee perustua vapausperiaatteelle (the liberty principle) and ja eroperiaatteelle (the difference principle)."[2] Yleensä unohdetaan, että Rawls asetti vapausperiaatteen etusijalle, mutta tämän merkitystä lieventää se, ettei Rawls kunnioita sopimusvapautta.

Rawlsin opin haastoi filosofi Robert Nozick kirjallaan Anarchy, State & Utopia (1974), joka perusteli oikeudenmukaisiksi kaikki yksilöiden vapaaehtoisista sopimuksista koituvat tulonjaot. [1]

Vapausperiaate

"Vapausperiaate tarkoittaa yksilöiden oikeutta maksimaaliseen vapauteen joka on sovitettavissa yhteen muiden yksilöiden vastaavan vapauden kanssa. Rawls sisällyttää listaansa sananvapauden, mielipiteenvapauden, kokoontumisvapauden sekä demokraattiset perusoikeudet, mutta ei sopimusvapautta." [2]

Eroperiaate

Eroperiaate vaatii politiikkaa, jolla yhteiskunnan huono-osaisimman hyvinvointi maksimoituu ("maximin"). Parempiosaisten sallitaan siis rikastua vain siltä osin kuin se ei ole huono-osaisimmalta pois. [2]

Viitteet

  1. 1,0 1,1 "Historia ajoi Rawlsin ohi", Heikki Patomäki, Yliopisto 6-7/2007
  2. 2,0 2,1 2,2 6. NORMATIIVISIA NÄKÖKULMIA VALTION TOIMINTAAN, Julkisen talouden syventävä kurssi, professori Panu Poutvaara, Helsingin yliopisto, 5.10.2006, s. 91