Vallan keskittäminen

Kohteesta Liberalismiwiki
(Ohjattu sivulta Vallan hajauttaminen)
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Vallan keskittäminen on leimallisesti liberaalien vastustama asia. Ihmisten tulisi saada vapaasti päättää itse keskinäisistä asioistaan niin pitkälti kuin mahdollista.

Valtaa keskittävät esimerkiksi kuntaliitokset, tuleva sote-palveluiden tuottaminen maakuntatasolla, yritysten "kansallistaminen" valtion haltuun ja EU:n ja YK:n kaltaiset valtioliittoumat.

Yksityistäminen, sääntelyn purkaminen ja vallan kolmijako puolestaan ovat esimerkkejä vallan hajauttamisesta.

Vallan hajauttaminen auttoi Euroopaa

Euroopan menestystä mm. edellä olleeseen Kiinaan verrattuna selitetään sillä, että maanosassa valta oli hajautunut moniin valtioihin ja niiden sisälläkin moniin vasallikuntiin, jotka kilpailivat keskenään mm. työvoimasta erilaisin hallinnoin. Kirkko ajoittain toimi osittain keskusvaltana, osittain heikensi kuninkaiden valtaa.

Liberalismi ja talous ovat kukoistaneet etenkin kaupunkivaltioihin hajautuneissa antiikin Kreikassa, Renessanssin Italiassa ym. lainsäädännöllä valtaa hajauttaneissa Hollannissa, Englannissa ym. Ks. Liberalismin historia.

Engels vastusti täyttä vallan hajauttamista

"how these people propose to run a factory, operate a railway or steer a ship without having in the last resort one deciding will, without single management, they of course do not tell us". (Wp)

Muuta

Internetin väitetään lisäävän vallan hajautumista. Decentralization and the Internet, Arnold Kling, Great Questions of Economics, JUNE 08, 2002

Paikallishallinnon hajauttaminen: Bigger Is Not Better: The Virtues of Decentralized Local Government, January 21, 1992, Sam Staley, Cato.org

http://en.wikipedia.org/wiki/Centralization_of_power http://en.wikipedia.org/wiki/Decentralization