Ayn Rand

Liberalismiwikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Ayn Rand (2.2.1905 – 6.3.1982), alun perin Alisa Rosenbaum, oli venäläissyntyinen Amerikkaan muuttanut kirjailija ja populaarifilosofi. Hänet tunnetaan parhaiten teoksista The Fountainhead ja Atlas Shrugged sekä Objektivismi-filosofian kehittämisestä.

Näkemyksiä Randin filosofiaan

Ayn Rand on vaikuttanut suuresti libertarismiin sekä kaunokirjallisella tuotannollaan että poliittisen filosofian esseillään, koska hänen tuotantonsa ilmentää individualismia hyvin voimakkaasti tunteisiin vetoavalla tavalla. Randin ympärille kehittyi kuitenkin jo hänen elinaikanaan epätervettä henkilönpalvontaa, jonka ilmeistä ristiriitaa Randin individualistisen filosofian kanssa ei yleisesti ymmärretty. Tästä syystä kritiikki Randin ajattelua kohtaan kohdistuu usein virheellisesti nimenomaan Randin kultin dogmaattisuuteen eikä itse Randin filosofiaan.

Ristiriitaa Randin filosofian ja sen epä-älyllisten kannattajien välillä ei yleensä oteta huomioon riittävän selvästi, vaan luullaan Randin kultin epä-älyllisyyden jotenkin todistavan Randin filosofian virheellisyyden. Tätä Randin filosofian huonoa mainetta aiheuttaa esim. Ayn Rand Institute kannattamalla kritiikittömästi USA:n "sotaa terrorismia vastaan" ja Israelin "puolustusta". Rand-kultin uskovaisten käyttäytymisen ja Randin oman filosofian ristiriitaa on käsitelty esim. ASC:n keskustelussa, jossa jotkut Randin filosofian kannattajat ovat kovasti ihmetelleet useimpien libertaristien hyvin kielteistä suhtautumista Randiin.

Sekä Randin vastustajat että hänen kannattajansa tekevät usein sen virheen, että eivät osaa erottaa Randin filosofiaa Randin henkilöstä: Randin vastustajat hylkäävät koko filosofian Randin henkilökohtaisen typeryyden ja vastenmielisyyden vuoksi, Randin kannattajat pitävät kaikkea Randin henkilöön kohdistuvaa kritiikkiä hyökkäyksenä Randin filosofiaa vastaan.

Suomalaisista esimerkiksi Karri Hannukkala on kuvannut Randin filosofiaa kotisivuillaan, joista valitettavasti välittyy hieman lahkolaismainen tms. uskonnollinen dogmaattinen vaikutelma. Tällä hetkellä Randin filosofiaa ei ole käsitelty laajalti suomeksi lähes missään, joten suomenkielinen keskustelu Randin filosofiasta on lähinnä keskustelupalstojen ja yksityishenkilöiden kotisivujen varassa. Tähän tilanteeseen lienee keskeisenä syynä se, että Randin kaunokirjallista tuotantoa ei ole miltei lainkaan käännetty suomeksi.

Objektivismi on periaatteessa yleisesti käytetty filosofinen käsite, relativismin vastakohta. Erillisenä filosofiana objektivismi kuitenkin viittaa nimenomaan Randin esittämään ajatusmalliin, jonka mukaan objektiivisen todellisuuden olemassaolon hyväksyminen (=tosiasiat eivät ole mielipiteitä) johtaa rationalistiseen epistemologiaan (=tosiasioita ei voi saada tietoa auktoriteetteja sokeasti uskomalla) ja siksi väistämättä esim. ateismiin (on irrationaalista uskoa Jumalaan, josta ei ole mitään muita todisteita kuin auktoriteetiksi perusteettomasti väitetty Raamattu).

Ayn Randin mukaan objektivismi ja rationalismi johtavat väistämättä egoistiseen etiikkaan, koska altruismi eli toisten puolesta uhrautuminen on yksilön hyvinvoinnin vastaista. Yksilöllä ei ole mitään syytä toimia omien etujensa vastaisesti, joten altruismi (esim. Jeesuksen kuoleminen ristillä ihmisten syntien vuoksi) on perusteetonta ja siksi irrationaalista.

Egoismin hyväksyminen johtaa kapitalismiin, koska kapitalismi on lähes jokaisen ihmisen omien etujen mukaista. Egoismi ei tarkoita, että yksilöllä olisi oikeus esim. tappaa tai pahoinpidellä muita omaksi huvikseen. Egoistinen etiikka tarkoittaa sitä, että jokainen toimii oman etunsa mukaisesti. On yksilön oman edun mukaista olla tappamatta, raiskaamatta tai varastamatta, koska näihin rikoksiin syyllistyvä joutuisi toisten ihmisten itsepuolustus- tai kostotoimenpiteiden kohteeksi. Jokaisen ihmisen siis kannattaa kunnioittaa toisten ihmisten henkeä, henkilökohtaista vapautta ja omaisuutta.

Ayn Rand katsoi, että em. syystä valtion täytyy puolustaa ihmisten henkeä, henkilökohtaista vapautta ja omaisuutta rikollisilta. Rand siis kannatti ns. yövartijavaltiota, joka vain ylläpitää lakia ja järjestystä. Erityisesti klassisen liberalismin mukaisen yövartijavaltion kannattaminen on aiheuttanut negatiivista suhtautumista Randiin muiden anarkistisempien libertaarien keskuudessa. Voidaan katsoa, että ihmisoikeuksia pystytään puolustamaan paljon paremmin yksityisillä järjestelyillä valtion järjestelmien sijasta (=yksityiset vartiointiliikkeet poliisin sijasta, yksityiset suojeluskunnat valtion armeijan sijasta jne.). Tästä tunnetusti käytetään nimitystä anarkokapitalismi eli yksityisomaisuuteen pohjautuva markkina-anarkia.

Lisää luettavaa