Perustuslaki

Kohteesta Liberalismiwiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Perustuslaki on ensisijaisin laki, joiden kanssa muut lait eivät saa olla ristiriidassa.

Perustuslain tehtävä on suojella kansalaisia valtion tai enemmistön mielivallalta. Perustuslaissa esimerkiksi esitetään rajat sille, mitä valtio saa tehdä ihmisille, mm. luetellaan ihmisoikeudet, joita valtio ei saa loukata, vallankäyttötapa, mm. vallan kolmijako-oppi ja vaalitavat.

Perustuslain muuttamiseen ei juuri missään riitä yksinkertainen enemmistö.

Perustuslakien esikuvana pidetään Magna Cartaa, joka Englannin kuningas Juhana Maaton pakotettiin allekirjoittamaan vuonna 1215. Se kielsi kuningasta enää vangitsemasta vapaita miehiä tai verottamasta ilman heidän edustajiensa suostumusta (parlamentti).

Perustuslaillinen tasavalta

Aristoteleen mukaan perustuslaillinen tasavalta on käytännössä paras hallintomuoto. Teoriassa valistunut itsevaltius olisi vielä parempi, mutta käytännössä se luisuisi helposti tyranniaan. Vastaavasti parhaiden vallasta (aristokratia) vääristynyt muoto oli oligarkia ja perustuslaillisen tasavallan kieroutunut muoto oli demokratia. [1]

Perustuslaillisessa tasavallassa perustuslaki rajoittaa valtion valtaa ja näin estää enemmistöä tekemästä vähemmistölle mitä tahansa toisin kuin demokratiassa. Nykyään demokratialla tarkoitetaan näitä molempia hallintomuotoja.

"Democracy is nothing more than mob rule, where 51% of the people may take away the rights of the other 49%." - (wrongly?) attributed to Thomas Jefferson [2]

Suomen perustuslaki

Vuoden 2000 perustuslaki on monen mielestä vuosien 1919-1928 perustuslakia huonompi: se ei vain suojaa kansalaisia enemmistön mielivallalta vaan myös määrää valtion tekemään monenlaisia asioita, joista ennen säädettiin laeilla.

Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa perustuslakituomioistuimen tehtäviä hoitaa parlamentaarikkojen perustuslakivaliokunta. Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka pitää puoluepoliittisesti nimitettyä perustuslakivaliokuntaa ongelmana, kun kansanedustajat säätävät lakeja ja toimivat perustuslain tuomareina. Hän haluaisi sen tilalle riippumattoman perustuslakituomioistuimen, kuten Saksassa. Myös Eero Heinäluoma näkee sellaiselle perusteita.[3]

Presidentti Sauli Niinistö puolsi selvitystä perustuslakituomioistuimen perustamisesta. Ulkoministeri Timo Soini ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ovat puoltaneet ja pääministeri Juha Sipilä ja valtionvarainministeri Petteri Orpo vastustaneet.[4]

Perustuslakiasiantuntijat ovat ylimpiä terveydenhoito- ja raha-asiantuntijoita

Helsingin Sanomien toimittaja Teemu Luukan mukaan perustuslakivaliokunta näyttää kieltävän terveydenhoitokulujen kasvun rajoittamisen tasolle 0,9 %/vuosi, kutsuen sitä riittämättömäksi. "Mutta mikä sitten on riittävää ... julkisista varoista voidaan helposti käyttää joka euro vain terveydenhuoltoon eivätkä rahat silti riittäisi. ... ovatko perustuslakiasiantuntijat oikea taho päättämään, paljonko julkisia rahoja mihinkin käytetään?" Hän ihmettelee miksi juuri nykyistä hieman ylempi on riittävä - mikä olisi valiokunnan mielestä oikea taso, jos nyt käytettäisiinkin jo 10 miljardia euroa enemmän tai vähemmän. Luukka on huolissaan siitä, että jos valiokunta ei anna eduskunnan rajoittaa sotemenojen kasvua, joudutaan tinkimään koulutuksesta, koska näihin kahteen käytetään eniten julkisia varoja.[5]

"Perustuslakivaliokunta estäisi siirtymisen kansandemokratiasta markkinatalouteen"

Kansanedustaja Juhana Vartiainen tviittasi: "Onneksi Suomesta ei tullut kansandemokratiaa II ms jälkeen. Perustuslakivaliokunta olisi estänyt siirtymisen markkinatalouteen, koska sen vaikutukset ovat epävarmoja (kiistatta totta) ja se asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan (kiistatta totta)".[6]

Vartiaisen karrikoima ongelma on todellinen: valiokunta ei salli asioita, jotka perustuslaki sallii. Olisi eri asia, jos valiokunta kieltäisi vain työehtosopimusten yleissitovuuden ja muut perustuslakia lähes kiistatta rikkovat lait, kuin nyt, kun se kieltää perustuslain sallimia asioita.

Myös nykyinen perustuslaki on pahasti viallinen eikä vastaa perustuslain tehtäviä, suojata kansaa valtion mielivallalta.

Viitteet

Katso myös