Insider-outsider-teoria

Liberalismiwikistä
(Ohjattu sivulta Sisäpiiriläiset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Sisäpiiri-ulkopiiri-teoria (Insider-outsider theory) on ekonomistien Assar Lindbeck ja Dennis Snower teoria, jolla osoitetaan, että hyvässä työmarkkina-asemassa olevien sisäpiiriläisten valta yrityksen tai alan yleisen palkkatason määräämiseen johtaa tasapainopalkkaa korkeampiin palkkoihin ja siten ulkopiirityöläisten työttömyyteen.

Ammattiliitoissa valta on sisäpiiriläisillä eikä työttömillä ulkopiiriläisillä (outsiders). Tästä syystä niiden kannattaa korottaa minimipalkkoja yli työn tasapainopalkan, jolla työn kysyntä ja tarjonta olisivat yhtä suuret, koska sisäpiiriläisenemmistö hyötyy tällaisesta ulkopiiriläisten jäädessä työttömiksi palkankorotuksen vuoksi. Tämä työttömyys on siis "tahdonvastaista" työttömien mutta "vapaaehtoista" ammattiliiton näkökulmasta. [1]

Sisäpiiriläinen eli sisäpiirityöläinen tarkoittaa yleensä täysiaikaisessa vakinaisessa työsuhteessa turvallisesti olevia palkansaajia. Ulkopiiriläinen eli ulkopiirityöläinen tarkoittaa muita työntekijöitä.

Sisäpiiri tekee työttömyyden nousuista pysyviä

Taloustieteilijät Olivier Blanchard ja Lawrence Summers osoittivat vuonna 1986, että tämä insider-outsider-teoria selittää hystereesin eli sen, miten työttömyyden nousut jäävät pitkälti pysyviksi: huonona aikana työttömyys kasvaa, mikä vähentää töissä olevien sisäpiiriläisten määrää, ja kun hyvät ajat palaavat ja työn kysyntä nousee, tämä pienempi sisäpiiriläisjoukko voi nostaa sen myötä alansa työn hintaa niin paljon, että ulkopiiriläisiä ei kannata palkata takaisin töihin, vaan työn kysynnän nousu näkyy lähinnä palkkatason eikä työllisyyden kasvuna. Tämä sisäpiiriläisten määrän väheneminen ja sisäpiiriläisten kyky nostaa alansa tai yrityksensä minimipalkkoja nostavat tasapainotyöttömyyttä pysyvästi. [2]

Suomessa ammattiliittojen oikeus solmia viattomia sivullisiakin lain kaltaisesti "yleissitovia" työehtosopimuksia, vapautus laittomien lakkojen vahinkojen korvaamisesta ja sivullisille aiheutettujen vahinkojen korvaamisesta sekä muut juridiset etuoikeudet voimistavat tätä ongelmaa.

Irtisanomissuoja pahentaa sisäpiiriongelmaa

Suomessa palkanalennukset ovat harvinaisia kokoaikaisille sisäpiirityöläisille.[3] Vakinaisten työsuhteiden korkea työsuhdeturva lisää sisäpiirityöläisten palkanasetantavaltaa, voimistaa palkankorotuksia ja vahvistaa jakoa sisä- ja ulkopiirityöläisiin. [3] Korkea työsuhdeturva voimistaa työntekijöiden jakoa sisäpiiriläisiin ja ulkopiiriläisiin ja tekee työnantajat entistä varovaisemmiksi työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia. [4]

Politiikka

Osmo Soininvaaran (vih) mukaan vihreät ovat ulkopiirityöläisten puolella silloinkin, kun SAK, Sdp tai Vasemmistoliitto puolustavat sisäpiirityöläisten etuja työttömiä ja muita ulkopiirityöläisiä vastaan. [5]

Viitteet

  1. TALOUSTIEDE TÄNÄÄN, kansantaloustieteen professori Jouko Ylä-Liedenpohja, 3. painos, Otava, 1995. Sivut 132-134.
  2. Hysteresis and the European Unemployment Problem, Olivier J. Blanchard, Lawrence H. Summers, NBER Working Paper No. 1950 (Also Reprint No. r0808), 1987
  3. 3,0 3,1 Vertaileva näkökulma Suomen työmarkkinoihin, Jutta Moisala, Jukka Pekkarinen, Heikki Taimio, Juhana Vartiainen, Palkansaajien tutkimuslaitos, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 21/2004, sivut 222, 238, 227
  4. Vertaileva näkökulma Suomen työmarkkinoihin, Jutta Moisala, Jukka Pekkarinen, Heikki Taimio, Juhana Vartiainen, Palkansaajien tutkimuslaitos, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 21/2004, sivut 241, 244-245 ja 54
  5. Oikealla, vasemmalla, keskellä vai edessä?, Osmo Soininvaara, Vihreä Lanka 26.11.2004

Katso myös

Aiheesta muualla