Raiskaus

Kohteesta Liberalismiwiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Raiskaus

Liberaalien mielestä ihmisellä on oikeus päättää omasta kehostaan. Siksi tietoinen kajoaminen toisen kehoon vastoin tämän tahtoa on rikos, vaikka toinen ei vastustelisikaan sitä esimerkiksi nukkumisen vuoksi.

Oikeusvaltioperiaate on liberalismille tärkeä keino suojella ihmisiä vapaudenloukkauksilta. Siksi rikoksesta ei saa tuomita, ellei rikosta pystytä todistamaan. Valitettavasti tästä seuraa paitsi että syyttömiä jää tuomitsematta, myös syyllisiä jää tuomitsematta.

"Women don't lie"

"Women don't lie" -kirjoituksessa feministi kritisoi monien feministien raiskausoikeudenkäynteihin ajamaa "naiset eivät valehtele" -ajatusta ja siteeraa tohtori Richard C. W. Hallin teosta "Patients Who Make False Allegations, The Role of the Forensic Psychiatrist" siitä, miksi naiset esittävät toisinaan vääriä raiskaussyytöksiä. [1]

Asiantuntijoiden käsityksen mukaan väärät raiskaussyytteet ovat kuitenkin ehkä vain 10 % syytteistä ja useammin tapahtuu niin, että oikeasti raiskattu jättää syytteen kokonaan nostamatta. Muussa väkivaltarikollisuudessa syytteet jätetään yleensä nostamatta. Toisaalta aiheettomia tuomioita kuitenkin tapahtuu, vaikka epäselvissä tapauksissa niiden välttämisen pitäisi olla tärkeämpää kuin ehkä syyllisen tuomitsemisen. On vain huonoja vaihtoehtoja.

Miesten raiskaaminen

Suomessa ja ainakin joissain muissa maissa raiskatuista puolet on miehiä. Parisuhdeväkivalta#Miehen_raiskaaminen

Sodissa miesten joukkoraiskaaminen ja kovempi seksuaalinen väkivalta ovat yhä yleisiä. Esimerkiksi Sarajevon keskitysleirissä 80 % haastatelluista miehistä oli raiskattu. El Salvadorissa 76 % poliittisista miesvangeista oli kidutettu seksuaalisesti ja Ugandassa kapinalliset joukkoraiskaavat vankejaan. Tästä puhutaan hyvin harvoin, koska raiskattu mies joutuisi usein vaimon, suvun ja ystävien hylkäämäksi. [2]

Raiskausta helpottaa, että mies voi saada erektion vaikka ei haluaisi seksiä.[3][4]

Miesten raiskaukset ovat useammin joukkoraiskauksia, moninkertaisia raiskauksia, aseellisia ja useammin ja vakavampia fyysisiä vammoja aiheuttavia. [4]

Kuten naiset myös miesuhrit saavat raiskauksista masennusta, vihaa, syyllisyyttä, itsesyytöksiä, emotionaalista ja seksuaalista kyvyttömyyttä ja itsetuhoisuutta. Lisäksi toisinaan miesuhria syytetään raiskaajan sijaan. [4]

Raiskattu mies voi joutua maksamaan elatusmaksuja raiskaajalleen.[5]

Ks. Parisuhdeväkivalta#Miehen_raiskaaminen (paljon lisää, myös muista kuin parisuhderaiskauksista).

Ulkomaalaisten korkea osuus

Raiskauksista on tuomittu erittäin pieni osa ulkomaalaistaustaisista. Enemmistöä ei pidä tuomita vähemmistön mukaan, vaikka joissain tilanteissa riskin tietäminen onkin tärkeää.

Suomessa raiskauksista tuomituista oli 34 % ulkomaalaisia vuosina 2006-2009, vaikka heidän väestöosuutensa oli vain 3 %. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen erikoissuunnittelija Hannu Niemen mielestä perussuomalaiset hyötyvät siitä, että poliitikot vaikenevat aiheesta.[6]

Suomessa raiskauksiin syyllistyvät etenkin Lähi-idästä tulleet miehet. Esimerkiksi vuonna 2011 irakilaisia epäiltiin 5 %:sta raiskauksista (31 kpl; edellisinä vuosina 29 ja 23 kpl), vaikka heidän väestöosuutensa on 0,1 %; useimmat heistä asuvat Suomessa. Niemi arvelee, että ongelmaryhmien kotimaissa vähäpukeisia humalaisia naisia pidetään toisenlaisina kuin Suomessa.[6]

Helsingin raiskauksista 41 %, ryöstöistä 32 % ja tapoista 14 % oli ulkomaalaissyntyisten (8,3 % helsinkiläisistä) tekemiä 2000-2007.[7]

Vuonna 2010 ulkomaalaisten osuus Suomen raiskauksista oli 45,3 %. Jos saman uhrin raiskaamiset lasketaan yhdeksi, osuus on 25,8 %. Väkiluvusta 3 % on ulkomaalaisia. Sisäministeriön päällikön mukaan kotouttamisessa pojat ja miehet on jätetty huomioimatta ja käyttäytymissäännöt pitäisi tehdä heille selviksi.[8]

Useimmilla Lähi-idän muslimimaista tulevilla maahanmuuttajaryhmillä yliedustus on vieläkin paljon suurempi. Kaukoidästä ja eräistä eteläisemmän Afrikan maista tulevat sopeutuvat suhteellisen hyvin.

Ks. myös Rikollisuus#Ulkomaalaisten_korkea_osuus.

Joukkoraiskaukset

Ruotsissa noin 2012-2017 tuomittiin 112 henkilöä joukkoraiskauksista. Heistä 82 oli syntynyt Euroopan ulkopuolella, 27 Ruotsista ja näistä 13:lla molemmat vanhemmat olivat Ruotsissa syntyneitä. Tekijöistä 70 % oli 15-20-vuotiaita, uhrien mediaani-ikä oli 15 vuotta. Tekijöillä oli usein rikostausta mutta harvoin seksuaalirikostaustaa.[9]

Joukkoraiskauksia oli 56 ja niistä 40 tapahtui sisätilassa tai autossa. Päällekarkauksia oli vain 5, ja muissa tapauksissa uhrit luottivat tekijöihin. Vuonna 2016 Raiskauksista tuomituista kymmenesosa tuomittiin joukkoraiskauksista (ainakin 2 tekijää).[9]

Professori Niklas Långström sanoi, että riskitekijöitä, kuten yhteiskunnan vastaiset asenteet, puutteellinen tunteiden sääntely ja rikolliset kaverit, on maahanmuuttajilla useammin kuin kantaväestöllä, ja maahanmuutolla ei ehkä ole suorempaa vaikutusta rikosriskiin.[9]

Poliisitilastojen luotettavuus

Poliisin rikostilastoista ei suoraan selviä raiskausten todellinen määrä tai sen nousu- tai laskusuunta. Vain pieni osa rikoksista ilmoitetaan poliisille, rikoksista ilmoitetaan aiempaa herkemmin ja eri poliisiyksiköt voivat kirjata rikokset eri tavoin.[10]

2000-2014 poliisille ilmoitettiin vuosittain 12-93 törkeää raiskausta. Tammi-marraskuussa 2015 luku oli 106, mutta syyskuusta 2014 lähtien kaikki alle 18-vuotiaiden raiskaukset on luokiteltu törkeiksi, mikä näyttää selittävän eron. Alle 18-vuotiaista ilmoituksia tuli 70, edellisvuonna 25 törkeää raiskausta. </ref name=hstorkea/>

Kaikkia raiskauksia ja niiden yrityksiä oli yhteensä 954 tapausta tammi-marraskuussa 2015. Tämäkin nousu näyttää selittyvän sillä, että pakottaminen sukupuoliyhteyteen poistettiin rikoslaista. [10]

Vuonna 2015 vain reilut 10 epäiltyä raiskaajaa oli turvapaikanhakijoita.[10]

Maailmalla

Maailman ensimmäinen raiskausten miesuhrien klinikka avattiin Ruotsissa syksyllä 2015.[11]

Papua-Uusi-Guinea

Papua-Uudessa-Guineassa 60 % miehistä sanoo ottaneensa osaa joukkoraiskaukseen ja kaksi kolmesta naisesta päätyneensä miehensä pahoinpitelemäksi. Pahoinpitelyyn voi liittyä myös viiltelyä ja polttamista.[12]

Antropologi Don Kulick on tutkinut Gapunin kylää. Seksuaalinen väkivalta on perua aiemman uskonnon joukkoseksirituaaleista, lasten kasvatus on yhä väkivaltaista ja rikollisuus yleistä. Toisaalta raiskaukseen ei liity samanlaista traumatisoivaa arvolatausta kuin länsimaissa. Joukkoraiskauksen uhrissa ei näy mitään merkkejä vakavasta traumatisoitumisesta, kun taas länsimaassa tapauksesta tulisi uhrin loppuelämän keskipiste.[12]

Seksuaalinen väkivalta

Vuosisadan alussa miehiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa raportoitiin yli 25 konfliktimaasta. Esimerkiksi Kongon miespakolaisista yli kolmannes oli kohdannut seksuaalista väkivaltaa. Silti järjestöt ovat usein haluttomia auttamaan miesuhreja. [13]

Aseellisissa konflikteissa miehiin kohdistetaan seksuaalista väkivaltaa osana psykologista sodankäyntiä vihollisen demoralisoimiseksi.[14] Käytäntö on vallinnut jo muinaisessa Persiassa ja ristiretkillä.[15] Kastraatio on käytetty kidutuskeino, joka myös vie mieheltä statuksen.[15] Kansainvälinen rikoslaki ei tunnista miehiin kohdistuvaa sukupuolista seksuaalista väkivaltaa erillisenä rikoksena.[16] Vaikenemisen kulttuuri asian ympärillä jättää miehet usein ilman tukea.[17]

UNHCR:n raportin mukaan seksuaalinen ja sukupuolinen väkivalta (SGBV) “miehiä ja poikia kohtaan mainitaan yleensä raporttien alaviitteissä".[18] Erään tutkimuksen mukaan alle 3 % järjestöistä, jotka käsittelevät sotaraiskauksia, tarjoavat palveluja miesuhrelle tai edes mainitsevat miehiä.[19][20][21] Vuonna 1990 todettiin, ettei englannin kielessä edes ole käsitteitä ja ilmauksia, jotka kuvaisivat täsmällisesti miehen raiskaamista.[22]

Viitteet

 1. “Women don’t Lie.”, elephantjournal.com, May 9, 2011
 2. The rape of men, The Observer, Sunday 17 July 2011
 3. Philip M. Sarrel; William H. Masters (1982-04). "Sexual molestation of men by women". Archives of Sexual Behavior 11 (2): 82–88. springerlink.com. Viitattu 2008-08-03. 
 4. 4,0 4,1 4,2 Male Rape. The National Center for Victims of Crime (1997). Luettu 2006-03-12.
 5. IT'S TEN O'CLOCK: DO YOU KNOW WHERE YOUR SPERM ARE?. Support Guidlines (1999). Luettu 2011-01-12.
 6. 6,0 6,1 Karu tilasto: Lähi-idän miehet syyllistyvät Suomessa raiskauksiin hälyttävän usein, Aamulehti.fi 25.4.2012
 7. Ulkomailla syntyneiden osuus Helsingissä tehdyistä väkivaltarikoksista 2000-2007, Helsingin Sanomat
 8. AL: Ulkomaalaisten tekemät raiskaukset vaativat täsmätoimia, Aamulehti.fi 6.12.2011
 9. 9,0 9,1 9,2 Ruotsalaislehtien selvitykset: Tyypillinen joukkoraiskaus tapahtuu sisätiloissa – tekijöinä tavallisesti ulkomaalaistaustaiset nuoret miehet, joihin uhri luottaa Helsingin Sanomat. 9.5.2018.
 10. 10,0 10,1 10,2 Törkeiden raiskausten määrä on lisääntynyt lainmuutoksen takia - Kaikki alle 18-vuotiaisiin kohdistuvat raiskaukset luokitellaan nyt törkeiksi raiskauksiksi, HELSINGIN SANOMAT KOTIMAA 28.12.2015.
 11. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-just-opened-an-emergency-centre-for-male-rape-victims-a6697641.html
 12. 12,0 12,1 Seksuaalisen väkivallan maa: Papua-Uuden-Guinean miehistä yli puolet on osallistunut joukkoraiskaukseen Helsingin Sanomat. 7.12.2016.
 13. Male gender-based violence: a silent crisis, Veronique Barbelet, Overseas Development Institute (ODI), 23 June 2014,
 14. Will Storr. The rape of men: the darkest secret of war. the Guardian.
 15. 15,0 15,1 Sivakumaran, Sandesh (2007). Sexual Violence Against Men in Armed Conflict. School of Law, University of Nottingham.
 16. The invisibility of gender violence in International Criminal Law - addressing sexual violence against men and women in conflict. TransConflict (February 18, 2015). Luettu February 18, 2015.
 17. HEALTH: Rape as a "weapon of war" against men. Irin News (2011).
 18. Malline:Cite press release
 19. Malline:Cite conference
 20. Stemple, Lara (February 2009). "Male rape and human rights". Hastings Law Journal 60 (3): 605–647. Hastings College of the Law.  Pdf.
 21. Rape as a Weapon of War: Men Suffer, Too. TIME (August 3, 2011). Luettu August 3, 2011.
 22. Richie McMullen (September 1990). Male rape: breaking the silence on the last taboo. GMP, 83. ISBN 978-0-85449-126-1. 

Katso myös