Oikeisto-vasemmistoakseli

Liberalismiwikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Oikeisto-vasemmistoakseli on huonosti määritelty ja vaihteleva tapa sijoitella puolueita.

Akselia käytetään yhä mm. Suomen eduskuntasalissa, mutta teoreettisissa analyyseissä käytetään yleensä useita akselia, esimerkiksi Nolanin karttaa, jolla ovat talousliberalismin ja arvoliberalismin akselit. Jos käytetään vain yhtä akselia, hyvin erilaiset puolueet osuvat samaan kohtaan.

Historia

Käsitteet vasemmisto ja oikeisto syntyivät Ranskan vallankumouksessa[1] 1789-99, kun kansalliskokouksessa äärivasemmalla istui radikaali Vuoripuolue, josta osa oli totalitaristista keskusvaltaa kannattaneita rousseaulaisia sosialisteja, keski-vasemmalla markkinataloutta ja yksilönvapautta kannattaneet maltillisemmat girondistit (liberaalit) ja oikealla vanhan vallan säilyttämistä kannattaneet konservatiivit.

Nykytila

Yhä useimmiten sosialistit sijoitetaan vasemmalle, liberaalit keskelle ja konservatiivit oikealle, rasistit äärioikealle, vaikka rasistipuolueiden ideologiat ovat usein lähellä kansallissosialismia, siis vasemmalla, etenkin taloudellisesti.

Näin sijoittelevat mm. EU-parlamentti, monet kansalliset parlamentit ja kommunisti Slavoj Zizek[2].

Jotkut sijoittelevat yksinkertaisesti talousliberaalit oikealle ja taloudellisen vapauden vastustajat vasemmalle.

Kirjoitusasuja: vasemmisto-oikeistoakseli (vääriä: oikeisto-vasemmisto-akseli, vasemmisto-oikeisto-akseli).

Äärioikeisto vs. äärivasemmisto

Äärioikeistoon lasketaan usein rasistiset ja jopa kansallissosialistiset ryhmät, vaikka alunperin kansallissosialistien katsottiin olevan marxistien ja keskustan välimaastossa, vasemmalla, ja he ovatkin mm. talouspoliittisesti hyvin lähellä muuta vasemmistoa. Ks. äärioikeisto

Viitteet

  1. Realms of memory: conflicts and divisions (1996), ed. Pierre Nora, "Right and Left", kirjoittaja Marcel Gauchet, s. 242-245
  2. Liberal multiculturalism masks an old barbarism with a human face, Slavoj Zizek, guardian.co.uk, Sunday 3 October 2010

Katso myös