Tieteellinen konsensus

Liberalismiwikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Tieteellinen konsensus (tieteen konsensus)

Geenimuuntelu on turvallisempaa kuin perinteinen jalostus

National Academies of Science (NAS) varoitti vuosina 1989 ja 2004 siitä, että on tieteellisesti perusteetonta säännellä GMO:ita kun mutaatiojalostettuja tuotteita ei säännellä. Professori, molekyyligeneetikko Kevin Folta arvioi, että kasvitieteilijät ovat tästä yksimielisiä, koska mutaatiojalostus on ennustamattomampaa. Siinä sadat tai tuhannet geenit poistetaan tai uudelleenjärjestetään satunnaisesti, mikä voi aiheuttaa terveyshaittoja. Tosin sekin riski on erittäin pieni verrattuna esim. salmonellan ja muiden ruokien levittämien tautien tuottamaan riskiin. NAS:n jälkimmäisen GMO-raportin osakirjoittaja Alan McHughen (UCLA) totesi, että jokainen GMO on turvallisempi kuin mikään tarkastamaton tuote. Vain Kanada sääntelee mutaatiojalostusta. GMO-sääntelyn vuoksi moni jalostaja turvautuu mutaatiojalostukseen. [1]

Mutaatiojalostuksessa tuhotaan ja järjestetään uudelleen satoja tai tuhansia geenejä satunnaisesti. Tämä jäljittelee sitä, mitä auringon säteily tekee kasvien ja eläinten geeneillä vuosituhansien kuluessa. NASin mukaan se tuottaa ihmiselle vahingollisia mutaatioita todennäköisemmin kuin Monsanton käyttämä geenimuuntelu. [1]

Esimerkiksi suurin osa maailman vehnästä, ohrasta ja riisistä on mutanttilajikkeista.[1] Pelkästään YK:n ruoan ja maanviljelyn ydinsäteilytysohjelma on tuottanut yli 3000 mutanttilajiketta.[1]

Myös jalostettaessa risteytyksillä kasvilajikkeeseen tulee villikasvista hyötygeenin ohella tuhansia tuntemattomia ja usein haitallisia geenejä. Ne aiheuttavat tuhansia kertoja enemmän tuntemattomia yhteisvaikutuksia kuin geenimuuntelu, jossa vain se haluttu hyötygeeni tuodaan. [2]

Taloustieteen konsensuskannat

Artikkeli taloustieteestä luettelee enemmän konsensuskantoja. Katso myös [1].

Vuonna 2007 yhdysvaltalaisten taloustieteilijöiden konsensusmielipide oli[3]

 • Wal-Mart-kauppojen hyödyt ylittävät haitat (72 % - 15 %).
 • Yhdysvaltalaiset säästävät liian vähän (70 %; 0 %: liikaa).
 • Talouskasvu lisää hyvinvointia kehittyneissä maissa kuten Yhdysvalloissa (88 % - 2 %) (onnellisuutta: 48 % - 19 %).
 • Kaupan esteet pitää poistaa (83 % - 10 %).
 • Etanolitukiaiset pitää poistaa (55 %) tai kutistaa (23 %).
 • Elinkauppa pitää sallia (70 % - 16 %).
 • Työnantajia ei pitäisi olla pakko tarjota terveysvakuutusta (62 % - 25 %).
 • Geenimuunneltuja kasveja ei pidä kieltää (82 % - 7 %).
 • Terveydenhoitoammatteihin pääsyn esteitä pitäisi vähentää (64 % - 25 %)

Keskuspankin mahdollisen inflaatiotavoitteen pitäisi olla 2 % (myös ala- ja ylärajojen mediaani oli 2 %). [3]

Vuokrasääntely pitäisi taloustieteilijöiden mielestä lakkauttaa, siitä on harvinaisen vahva konsensus. Silti sitä on 140 USA:n alueella jossain muodossa. Aineisto: EconLit: "Rent Control" ja näiden viiteartikkelit. Ne kattoivat myös vaikutukset (vuokra)asuntojen saatavuuteen, laatuun, vuokratasoon, kunnossapitoon, tulonjakoon sekä poliittisiin ja hallinnollisiin kustannuksiin, ja johtopäätökset olivat selkeästi vuokrasääntelyä vastaan. Myös kyselyssä ylivoimainen enemmistö taloustieteilijöistä oli samaa mieltä kirjallisuuden kanssa vuokrasääntelyn haitallisuudesta.[4]

Taksisääntely on ylivoimaisesti useimpien taloustieteellisten tutkimusten mukaan haitallista. Vastakkaisella kannalla olivat lähinnä vain eräät teoreettiseen mallinrakenteluun perustuneet artikkelit. Vaikka taksisääntelyn lakkauttamistapaukset on yleensä todettu nettohyödyllisiksi, nettohyödyt eivät olleet niin suuria kuin oli luultu. Tämä ehkä johtui siitä, että sääntely vapautettiin vain osittain tai kaikkia hyötyjä ei tutkimuksissa mitattu. [5]

Lääkäripalveluja tutkineet taloustieteilijät katsovat yleisesti, että alan lisensointipakko estää tehokkaan palveluntuotannon ja hidastaa innovaatioita terveydenhuollossa ja sen koulutuksessa. Esimerkiksi alempitasoisia ammattilaisia voisi taitojen kasvaessa siirtää vaativampiin tehtäviin koulutuspakon sijaan. [6]

Huumeiden laillistamisesta on konsensus asiaa tutkineiden taloustieteilijöiden kesken, dekriminalisoinnin suuntaan siirtymisestä vieläkin laajempi konsensus, ja myös kaikkien ekonomistien enemmistö on samoilla linjoilla.[7]

Postireformeja tutkineiden tutkijoiden otoksen selkeä enemmistö kannatti jotakin postin yksityistämisen ja monopolin lakkauttamisen tai lieventämisen yhdistelmää.[8] Otoksen tarkka edustavuus ei ehkä kuitenkaan käy ilmi artikkelista toisin kuin yllä siteeratuissa tuloksissa.

Vapaakaupan hyödyt ovat paljon haittoja suurempia

Taloustieteilijöiden kesken on laaja konsensus siitä, että vapaakauppa tuottaa yhteiskunnalle kiistatta paljon enemmän hyötyä kuin haittaa.[9][10]

Vuonna 2006 tutkittiin yhdysvaltalaisten taloustieteilijöiden näkemyksiä (83 vastaajaa), ja heistä 87,5 % oli sitä mieltä, että "Yhdysvaltain tulee poistaa tullit ja muut kaupan esteet" ja 90,1 % vastusti näkemystä "Yhdysvaltain pitää rajoittaa työnantajien mahdollisuutta ulkoistaa työtä ulkomaille".[11] Harvardin taloustieteen professori N. Gregory Mankiw on sanout: "Harva väite kerää taloustieteilijöiltä niin laajan yksimielisyyden kuin se, että avoin maailmankauppa parantaa talouskasvua ja nostaa elintasoa."[12]

Muita konsensuksia

Alkuräjähdys

Maailmankaikkeus syntyi kuumasta "alkuräjähdyksestä" noin 14 miljardia vuotta sitten. Alkuräjähdysmalli muotoutui konsensusmalliksi 1960-luvulla ja on yhä tieteen nykyinen standardimalli. [13]

Evoluutio

Ylivoimainen enemmistö tieteilijöistä pitää evoluutioteoriaa ainoana, joka selittää biologian, paeontologian, molekylääribiologian, genetiikan, antropologian ja muiden tieteiden havainnot:

"The vast majority of the scientific community and academia supports evolutionary theory as the only explanation that can fully account for observations in the fields of biology, paleontology, molecular biology, genetics, anthropology, and others.[14][15][16][17][18] One 1987 estimate found that "700 scientists ... (out of a total of 480,000 U.S. earth and life scientists) ... give credence to creation-science".[19]" ([2] 21.2.2015)

Muita kyselytuloksia

Pew Research Center uutisoi 29.1.2015, että yhdysvaltalaisista tutkijoista 98 % piti evoluutioteoriaa totena, 88 % geeniruokaa turvallisena ja 87 % ilmastonmuutosta pääosin ihmisen aiheuttamana. Kyselyssä oli mukana monien alojen tutkijoita, mutta Pew tarkentaa vielä: "Those with a primary specialty in the earth sciences hold about the same views as all AAAS scientists surveyed (89% say climate change is mostly due to human activity)." [20][21]

GMO-ruokaa epäilivät etenkin naiset ja mustat, joista vain 28 % ja 24 % piti GM-ruokaa turvallisena, miehistä 47 % ja valkoisista 41 %, tutkijoista 88 %.[20] Toisaalta tutkijoista 86 % ja kansasta 68 % katsoi, että lapset pitäisi rokottaa vanhempien tahdosta riippumatta.[20] Lisäydinvoimaa haluaa 65 % tutkijoista ja 47 % kansasta.[20] 74 % kansasta sanoo, että saa kehittää tekoelimiä biotekniikalla.[20] Vauvan perimää saa muuttaa vakavien sairauksien riskin pienentämiseksi 47 %:n mielestä ja älykkyyden lisäämiseksi 15 %:n mielestä.[20]

Saman kyselyn mukaan 79 % kansasta katsoi tieteen tehneen elämän helpommaksi, 15 % että vaikeammaksi. 62-79 % katsoo, että tiede on parantanut terveydenhoitoa, ruokaa ja ympäristöä. [21]

Ihmiset uskovat ennakkoluulojaan ohi tieteen

Samat psykologiset tekijät saavat ihmiset omaksumaan sekä tietyn kannan ilmastonmuutokseen, ydinvoimaan ja aselakeihin että tietyn luulon niistä vallitsevasta tieteellisestä konsensuksesta. Kyse ei ole siitä, että toinen osapuoli uskoisi tieteeseen vaan kummatkaan eivät noteeraa tieteen kannoiksi ja asiantuntijoiksi kuin omaa kantaansa myötäilevät tahot. Eri kulttuuristen ryhmien jäsenet uskovat yhtä usein tieteen konsensuskannan olevan päinvastainen kuin se todellisuudessa on (NAS:n raportit tieteen asiantuntijakonsensuksesta). Kukin ryhmä uskoi oman kulttuurinsa vinoutuneen käsityksen mukaiseen "totuuteen" asioista. [22]

Geofyysikko Marcia McNutt korostaa, että tiede ei ole tietty faktajoukko vaan menetelmä, joka ei ole luontainen ihmisille. Esimerkiksi Galilein väite, että maa kiertää itsensä ja auringon ympäri eikä aurinko maan, uhmaa tervettä maalaisjärkeä, sitä, miltä asiat näyttävät. Ihmiset uskovat mieluummin tuttua auttaneeseen menetelmään kuin siihen, joka olisi tilastollisesti järkevin. [23]

Yalen Dan Kahan huomasi tutkimuksessaan, että niillä, joilla oli paras tieteenlukutaito, oli jyrkimmät kannat molemmissa ääripäissä. Kahanin mukaan tämä johtuu siitä, että he käyttävät taitoaan vahvistamaan aiempia uskomuksiaan. [23]

Kahan sanoo, että on rationaalista hylätä ilmastotiedettä: jos joku ihminen hyväksyisi sen, se ei muuttaisi maailmaa mutta heittäisi hänet ulos "heimostaan". Yhdysvalloissa ilmastouskomuksista on tullut litmustesti, jonka mukaan ihminen identifioituu toiseen kahdesta "heimosta". [23]

Eräiden tutkimusten perusteella faktojen esittäminen vain pahentaa tilannetta, koska ihmiset hyväksyvät vain käsitystään tukevat faktat (confirmation bias). Tällöin heidän mielensä muuttuu helpommin, jos heitä vastaan ei hyökätä vaan heitä kehutaan ("te rokotevastustajat varmasti rakastatte lapsianne paljon"). Myytin kumoaminen mainostaa myyttiä ja saa sen jäämään joidenkin uusienkin kuulijoiden mieliin väärin muistettuna. Sen sijaan pitäisi esittää totuus tarinan muodossa, koska yksilötarinat vetoavat joukkotilastoja paremmin. Tarinassa voi olla hyvis, pahis ja tunnistettava uhri. [24]

Yhdysvaltojen vasemmisto

Jonah Goldbergin mukaan Yhdysvaltojen vasemmisto esiintyy tieteen konsensuksen kannattajana, mutta vastustaa sitä monissa asioissa kuten ydinvoima ja geenimuuntelu. Obamakin esittää tieteen konsensuksesta väitteitä tieteen ja jopa itse valitsemiensa asiantuntijoiden kantojen vastaisesti. [25]

Viitteet

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Mutant Crops Drive BASF Sales Where Monsanto Denied: Commodities, Washington Post, Nov 12, 2013.
 2. Muuntogeeninen ruoka on turvallista, Jussi Tammisola, kasvinjalostuksen dosentti, OECD:n turvallisuustyöryhmässä 2000–2009, Helsingin Sanomat 16.2.2015.
 3. 3,0 3,1 The Policy Views of American Economic Association Members: The Results of a New Survey, Robert Whaples, Econ Journal Watch, Volume 6, Number 3, September 2009, pp 337-348.
 4. Rent Control: Do Economists Agree?, Blair Jenkins, Econ Journal Watch, Volume 6, Number 1, January 2009, pp 73-112.
 5. Do Economists Reach a Conclusion on Taxi Deregulation?, Adrian T. Moore and Ted Balaker, Econ Journal Watch, Volume 3, Number 1, January 2006, pp 109-132.
 6. Licensing Doctors: Do Economists Agree?, Shirley Svorny, chair of the economics department at California State University, Northridge, Econ Journal Watch, Volume 1, Number 2, August 2004, pp 279-305.
 7. Prohibition vs. Legalization: Do Economists Reach a Conclusion on Drug Policy?, Mark Thornton, Econ Journal Watch, Volume 1, Number 1, April 2004, pp 82-105.
 8. Postal Reform, Rick Geddes, Econ Journal Watch, Volume 1, Number 1, April 2004, pp 61-81.
 9. Consensus Among Economists: Revisited, Dan Fuller & Geide-Stevenson, Journal of Economic Review 34 (4), s. 369–387, syksy 2003
 10. The Case for Free Trade, Milton Friedman, Hoover Digest 1997 (4)
 11. Do Economists Agree on Anything? Yes!, Robert Whaples, The Economists' Voice 3 (9), 2006, doi:10.2202/1553-3832.1156
 12. http://gregmankiw.blogspot.com/2006/05/outsourcing-redux.html Outsourcing Redux], Gregory Mankiw, 7.5.2006
 13. Naming the Big Bang, Helge Kragh, Historical Studies in the Natural Sciences, Vol. 44, No. 1, (pp. 3-36), February 2014, Published by: University of California Press, DOI: 10.1525/hsns.2014.44.1.3.
 14. Myers, PZ. "Ann Coulter: No evidence for evolution?", Pharyngula, scienceblogs.com, 2006-06-18. Luettu 2006-11-18. 
 15. The National Science Teachers Association's position statement on the teaching of evolution.
 16. IAP Statement on the Teaching of Evolution Joint statement issued by the national science academies of 67 countries, including the United Kingdom's Royal Society (PDF file)
 17. From the American Association for the Advancement of Science, the world's largest general scientific society: 2006 Statement on the Teaching of Evolution (PDF file), AAAS Denounces Anti-Evolution Laws
 18. Fact, Fancy, and Myth on Human Evolution, Alan J. Almquist, John E. Cronin, Current Anthropology, Vol. 29, No. 3 (Jun., 1988), pp. 520–522
 19. As reported by Newsweek: "By one count there are some 700 scientists with respectable academic credentials (out of a total of 480,000 U.S. earth and life scientists) who give credence to creation-science, the general theory that complex life forms did not evolve but appeared 'abruptly'."Martz & McDaniel 1987, p. 23
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 http://www.pewinternet.org/2015/01/29/chapter-3-attitudes-and-beliefs-on-science-and-technology-topics/
 21. 21,0 21,1 http://www.pewinternet.org/2015/01/29/public-and-scientists-views-on-science-and-society/
 22. Why "Scientific Consensus" Fails to Persuade, Yhdysvaltojen liittovaltion tiedevirasto (National Science Foundation, NSF), Press Release 10-166.
 23. 23,0 23,1 23,2 Why Do Many Reasonable People Doubt Science?, National Geographic, March 2015.
 24. Why Debunking Myths About Vaccines Hasn’t Convinced Dubious Parents, Christopher Graves, Harvard Business Review, FEBRUARY 20, 2015.
 25. All Hail Science!, JONAH GOLDBERG, National Review, February 14, 2015.