Elokapina

Kohteesta Liberalismiwiki
(Ohjattu sivulta Extinction Rebellion)
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Elokapina (Extinction Rebellion, XR) etuoikeutetun valkoisen keskiluokan suoran toiminnan antikapitalistinen ympäristöliike: ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja kuudes massasukupuuttoaalto. Asiantuntijoiden ja eräiden XR:n perustajien mukaan nämä ovat vain veruke kapitalismin ja/tai demokratian kaatamiselle, mutta moni mukaan tullut on ottanut ne tosissaan.

XR vaatii demokraattisten elinten yläpuolelle kansalaisfoorumia, joka johtaisi hallitusta. Se päättäisi, miten ilmastonmuutos pysäytetään. XR ei kerro keinoja, vaan kansalaisfoorumi ratkaisisi asian (asiantuntijoiden avulla). Wp

Yhdysvalloissa XR myös vaatii ei-valkoisille ja köyhille korvauksia "vuosien ympäristöepäoikeudenmukaisuudesta". [Wp]

XR perustettiin Britanniassa kapinajulistuksella hallitusta vastaan. Vuonna 2020 sillä on satoja toimintaryhmiä ympäri maailmaa, myös Suomessa (2018). [Wp]

Julkisen omaisuuden tuhoaminen

"Elokapina vastustaa yksityisomaisuuden tuhoamista ja väkivaltaa. Sen sijaan julkisen omaisuuden sotkeminen ja tuhoaminen saattaa olla yksi keino väkivallattomassa mielenilmauksessa." [Wp]

Ideologia

Elokapinan taustalla on antikapitalistisia asenteita mutta liike ei ole sitoutunut puolueisiin. Huhtikuussa 2019 liikkeen Twitter-tili ilmoitti liikkeen olevan paras keino kaataa kapitalismi, joskin viesti poistettiin. Periaatteessa liike ei ota kantaa keinoihin.[1]

Suomen Elokapinassa on perustaja Marcus Petzin mukaan hyvinkin vasemmistolaisia jäseniä muttei juurikaan kokoomuslaisia tai keskustalaisia.[1]

Hallamin mielestä tarvitaan "sosialistinen joukko-organisaatio", jotta ihmiset voisivat jäädä henkiin.[2]

Toisaalta perustajiin kuulunut Stuart Basden arvosteli ilmastoasiaan keskittyneitä Elokapinan mielenosoittajia liikkeen alkuperäisen kapinan vesittämisestä. Elokapinan tarkoitus on Basdenin mukaan ihmisten vapauttaminen kolonialismista, ja ympäristöongelmat ovat oire tästä.[3]

Haitat pieniä verrattuna talouskasvuun (IPCC)

IPCC:n tuoreimman raportin (AR5) mukaan eri menetelmin ja eri oletuksin tehdyt tutkimukset ovat päätyneet samaan johtopäätökseen: ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus ihmisen hyvinvointiin on pientä verrattuna talouskasvuun. Yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat haarukassa + 3 % ... -6 % (haitta on yhtä paha kuin sen suuruinen tulojen muutos). Päästöjen yhteiskunnalliseksi kustannukseksi on arvioitu keskimäärin 40 tai 585 dollaria hiilitonnilta (3,7 hiilidioksiditonnia) riippuen siitä, käytetäänkö kolmen vai nollan prosentin diskonttausta.[4] Seuraava raportti ilmestyy vuonna 2022.[5]

Samalla talous kasvaa satoja prosentteja, joten tuo on siihen verrattuna mitätöntä, joskin silti biljoonia euroja vuodessa. Silti Petteri Taalaksen mukaan tulisi vieläkin halvemmaksi hillitä ilmastonmuutosta.

Toiminta

Elokapinan päästrategi Roger Hallamin toimintamallissa pääkaupungit suljettaisiin suoralla toiminnalla, mikä pakottaisi hallitukset suostumaan liikkeen vaatimuksiin. Journalisti Nafeed Ahmedin mukaan tämä toimii diktatuureissa, ei niinkään länsimaisissa demokratiassa. Esimerkiksi Lontoossa tämä johti väkivaltaan aktivistien ja metron vihaisten työmatkalaisten välillä. Tämä vieraannutti mustia ja etnisiä vähemmistöjä Elokapinasta.[3][6]

Elokapina on muun muassa estänyt metrojen ja laivojen liikkumista sekä liimanneet itsensä juniin, lentokoneisiin, jalkakäytäviin tai hallintorakennuksiin kiinnittääkseen huomiota ilmastonmuutokseen. Jäsenluetteloa tai selvää johtoa ei ole. Marcus Petz on Suomen Elonvaalijat -yhdistyksen toinen perustaja.[1]

Vuonna 2020 Elokapina kehotti "rahakapinaan", jossa pakotettaisiin pankit ja hallitukset toimiin ottamalla lainoja ja jättämällä ne maksamatta.[7][8]

Vuonna 2020 joukko kansanedustajia kysyi ministeriltä, tietääkö ministeriö, että Elokapina saa kiertää lukioissa kertomassa itse toiminnastaan. He vetosivat siihen, että poliisin selvityksen mukaan liike tietoisesti rikkoo lakia ja vaaransi pelastuslaitoksen hälytystehtävien hoitamisen estäessään liikennettä 3.10.2020.[9]

Koulut maksavat laajemminkin vasemmistolaisille siitä, että nämä kiertävät kouluissa kertomassa ideologioistaan. Jopa ympäristöideologioiden ne edustajat, jotka kiertävät kouluissa, ovat usein vasemmistolaisia, vaikka itse järjestö ei sitä olisi. Elokapina on vasemmistolainen. Artikkelista ei selvinnyt, maksavatko lukiot myös Elokapinalle.

Kohuja

Syyskuussa 2020 kansanedustajat suuttuivat, koska XR:n perustaja Roger Hallam oli sanonut, että johtavien poliitikkojen ja yritysjohtajien "pitäisi ehkä saada luoti päänsä läpi", koska he ovat syyllisiä ilmastokatastrofiin, "tai pikemminkin joku niin (heille) tekee." Hänestä vuonna 1990 vankila olisi ollut riittävä rangaistus muttei enää. Kansanedustaja Andrew Bridgenin mukaan XR on troijan hevonen, joka tietää, ettei voittaisi vaaleissa, ja väittää edustavansa environmentalismia mutta tavoittelee sosialismia ja marxilaisuutta. XR puolustautui, että haastattelu oli tehty yli vuotta aiemmin ja Hallam ei enää ole muodollisessa asemassa XR:ssä.[2] Hallam sai vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleissa vain 924 ääntä 2 241 681 äänestä (0,04 %).[10]

Aiemmin Hallam oli herättänyt kohua pitämällä holokaustia "vain yhtenä lisävääryytenä" lukemattomien joukkomurhien joukossa ja sanomalla että jyrkkä suhtautuminen kuuden miljoonan juutalaisen murhaan estää oppimasta siitä. Saksan XR-ryhmät tuomitsivat lausunnon. Hallam myös vaati ilmastonmuutoksesta vastuullisia vastaan uusia Nürnbergin oikeudenkäyntejä, yksityisomaisuuden konfiskaatiota ja toisen maailmansodan tapaista liikekannallepanoa ja säännöstelyä.[2]

Toukokuussa 2019 XR ilmoitti estävänsä Heathrow'n lennot drooneilla. Useimmat jäsenet eivät tukeneet suunnitelmaa, joten XR lykkäsi sitä epämääräisesti. Syyskuussa 2019:n Hallamin uusi ryhmä Heathrow Pause toteutti suunnitelman. Heinäkuussa 2019 Hallamin Beyond Politics heitti vaaleanpunaista maalia Greenpeacen, Maan ystävien ja Amnestyn toimistojen päälle, koska nämä olivat laiminlyöneet ("fuck") kaikkea merkityksellistä. XR ilmoitti BP:n olevan erillinen järjestö.[11]

Historia

Elokapina perustettiin 2016 ja sen ensimmäinen protesti oli 2018 Lontoossa.[12] Sen perustivat lokakuussa 2016 Roger Hallam, Gail Bradbrook, Simon Bramwell ja muut aktivistit kampanjaryhmästä Rising Up!.[13]

Arvostelua

"Kansan Uutisten Fanny Malisen mukaan liikettä on kritisoitu Iso-Britanniassa monimuotoisuuden puutteesta. Iso osa osallistujista on valkoihoisia nuoria aikuisia. Vähemmistöihin kuuluvat ovat kokeneet, että pidätyksiin keskittyminen sulkee toiminnan ulkopuolelle muut kuin keskiluokkaiset valkoihoiset, joiden ei tarvitse pelätä poliisiväkivaltaa tai lain rikkomisesta aiheutuvia seurauksia. Sitä on myös kritisoitu keskittymisestä ison-Britannian asioihin, samaan aikaan kun ilmastonmuutoksen vaikutukset koskettavat eniten globaalin etelän köyhiä maita." [Wp]

Monimuotoisuus

Ben Smoken (Stansted 15) mukaan XR:n joukkopidätykset ja arkinen puhe vangitsemisesta mitätöivät mustien, aasialaisten ja vähemmistöjen vankeuskokemuksia. XR:n tapa tukea oikeustapauksia vie "voimavaroja, aikaa, rahaa ja energiaa" ympäristöliikkeeltä ja yksilöiltä, ja ne pitäisi suunnata ilmastonmuutoksen eniten vahingoittamille ihmisille. XR:n joukkopidätystaktiikka kannustaa hallitusta vahvistamaan mielenosoitusten vastaisia lakeja.[14]

Ei-valkoisten ympäristöliike Wretched of the Earth sanoo keskiluokan valkoiseen etuoikeuteen perustuvan joukkopidätystaktiikan ohittavan sen, että järjestelmä ei kohtele ei-valkoisia yhtä hyvin kuin valkoisia.[15][16] XR vastasi, että XR:n aktiivi voi olla myös menemättä vankilaan.[17]

Antirasisti, "Labour for a Green New Deal" -organisaation Natasha Josette arvosteli XR:ää vähemmistöjen marginalisoinnista.[18] Amardeep Dhillon sanoi XR:n kapean nollapäästötavoitteen ja kapeakatseisuuden "antavan hallituksille ja yrityksille vapaat kädet siirtää ilmastolasku köyhille ja etelän ei-valkoisille yhteisöille."[19]

Luokka

Karen Bell, ympäristöoikeudenmukaisuuden lehtori University of West of Englandissa, kirjoitti The Guardianissa, etteivät XR:n juuret ole työväenluokan järjestöissä.[20] Työväenpuolueen varjoministeri Lisa Nandy arvosteli XR:ää: "vaatimuksia yksilöiden toiminnasta ei saa muotoilla vain keskiluokkaisten kaupunkiasukkaiden elämäntyylin mukaan".[21]

George Monbiot kirjoitti: "XR on liian valkoinen ja liian keskiluokkainen."[22]

Aikataulu

XR:n tavoin voimakkaita ilmastotoimia vaativa aktivistiryhmä Energy and Climate Intelligence Unit sanoi XR:n vaatiman aikataulun, nollanettopäästöt vuonna 2025, olevan teknisesti, taloudellisesti ja poliittisesti täysin mahdoton.[23]

XR väittää, että aikaa muutosten tekoon olisi vain kuukausia (2019). Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalaksen mukaan tällaiset väitteet eivät ole reiluja eikä laskentamallien mukaan näköpiirissä ole "mustaa tulevaisuutta", vaan valinta tehdään harmaan sävyjen välillä. Väitteet maailmanlopun uhasta ja epävakaasta tilasta ovat hänen mukaansa kovasti liioiteltuja.[1]

Väitetty ekstremismi ja marxilaisuus

XR:n johtaja Roger Hallam sanoi: "Pakotamme hallitukset toimimaan. Jos ne eivät toimi, me kaadamme ne ja luomme tarkoitukseen sopivan demokratian ja, kyllä, jotkut voivat kuolla siinä" sekä "Olen ollut koko elämäni vasemmistolainen ja se on fantastista. Tiedäthän koko sosialistisen projektin, ihmeellinen. Se on nostanut paljon ihmisiä köyhyydestä, loistavaa." Raportin nostettua tämän esiin, Hallam ja Gail Bradbrook täsmensivät: "Vastustamme järjestelmää, joka luo valtavasti vaurautta ihmeellisillä innovaatioilla muttei pysty jakamaan [sitä] oikeudenmukaisesti."[24]

Video ensimmäisestä sitaatista "...jotkut voivat kuolla siinä" (15 sekuntia): https://twitter.com/HeikkiUutiset/status/1313413946595061761

XR:stä eronneet jäsenet varoittavat ryhmän marxilaisuudesta, mahdollisesti entistä vaarallisemmista toimista ja siitä, että sen vegetaristeja kiusataan ei-vegaaniudesta. Cambridgen yliopiston lehtori kauhisteli aikeita pysäyttää lennot drooneilla.[24]

Lontoon poliisin antiterrorismiyksikön entinen johtaja Richard Walton kirjoitti XR:n nojautuvan ekstremismiin ja anarkismiin ja tavoittelevan vallankumousta, joka kukistaisi demokratian, valtion ja kapitalismin. XR:n perustivat Compassionate Revolution Ltd ja Rising Up!, jonka perustajat olivat suoran toiminnan aktivisteja, mm. ryhmissä Occupy, Plane Stupid ja Reclaim the Power. Se vaatii vallankumousta ja varallisuuden uusjakoa ja leimaa poliisit fasisteiksi.[25]

XR:n Lontoon-ryhmän twiitissä sanottiin: "tämä liike on paras mahdollisuutemme kukistaa kapitalismi". Perustaja Gail Bradbrook sanoi: "En ole järjestämässä protesteja, olen organisoimassa kapinaa hallitustani vastaan." XR:ssä tuli kiistaa ekstremistien ja maltillisten välille, kun riideltiin droonien lähettämisestä häiritsemään lentoja, mikä Waltonin mukaan olisi ollut terrorismia. Hän pitää mahdollisena, että järjestön ekstremistit turvautuvat väkivaltaan. XR:n mukaan Waltonin raportin (2019) johtopäätökset olivat epätarkkoja ja hallitus on ekstremistinen eikä välitä kriisistä.[25]

Lontoon poliisin antiterrorismiyksikön entinen johtaja ja Policy Exchangen ekstremismiyksikön tutkija kirjoittivat PE:n raportissa, että XR tavoittelee paljon muutakin kuin ympäristöasioita: liberaalin demokratian ja laillisuusperiaatteen kukistamista. Se rakentuu anarkismille, ekososialismille ja antikapitalismille. Moni kannattaja ei tiedä tätä. Raportin mukaan XR ei ole niinkään järjestö kuin Occupy-liikkeeseen pohjautuvan "Compassionate Revolution Ltd." -yhtiön ja sen kampanjaorganisaation "Rising Up!" kampanja. XR vastustaa kasvua ja kannattaa kapitalismista luopumista ja degrowth-ideologiaa, vaikka myöntääkin sen heikentävän elintasoa. Strategiana on aiheuttaa kaupungeille suuria kustannuksia pitkillä joukkoprotesteilla. Siksi muihin rikoksiin on riittänyt heikommin poliisiresursseja. Järjestön rahavirroista suuret siivut tulevat rikkailta yksilöiltä, säätiöiltä ja yrityksiltä, kuten Lush Cosmetics Ltd. Raportti ei kyseenalaista ilmastonmuutoksen tai mielenosoitusten tärkeyttä, vain XR:n strategian ja politiikan. Sen mukaan Roger Hallam ja Gail Bradbrook johtavat XR:ää.[26]

Heinäkuussa 2020 Hallam sanoi, että jatkossa hän keskittyisi XR:n sijaan Beyond Politics -liikkeeseen. Hän olisi halunnut XR:n radikaalimmalle linjalle.[27]

Radikalisoituminen ja tappouhkailu

Ilmastopolitiikan ja yhteiskunnallisten liikkeiden tutkija Tuomas Ylä-Anttila kertoo, että Suomessakin ympäristöaktivisteissa on myös anarkisteja ja vasemmistolaisia vallankumousromantikkoja, jotka torjuvat perinteiset vaikutuskeinot, mutta kaikki eivät tee näin. Ympäristöaktivisteista osa ratkaisisi ympäristöongelman kapitalistisen järjestelmän sisällä, osa lakkauttaisi nykyisen talousjärjestelmän. On vaarana, että jotkut ryhtyvät väkivaltaan, mutta enemmistön tarkoitus se ei ole.[3]

Mielenosoituksiin tulee usein ihmisiä, jotka hajottavat paikkoja ja ryhtyvät yhteenottoihin poliisin kanssa. Ylä-Anttila kertoo saaneensa poliisin kyynelkaasua Pariisin ilmastokokousmielenosoituksessa, kun nämä "rikkojat" tulivat paikalle. Hän pelkää tällaisen toiminnan lisääntyvän.[3]

Tutkijat ovat arvioineet, että ilmastonmuutos voisi tulevaisuudessa tuottaa myös väkivaltaista toimintaa. Vaihtoehtoisesti väkivaltaiset ekstremistit hyödyntävät ilmastonmuutoksen kaltaisia huolia, väkivaltaisen ekstremismin torjunnasta vastaava poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen. Sisäministeriönkin Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksessa pidetään mahdollisena ilmastoliikkeen radikalisoitumista ja mainitaan Elokapina, mutta se ei tarkoita, että tähän mennessä sen Suomen-toiminnassa olisi ollut väkivaltaa.[3]

Ministerin tappouhkailu

Poliisin toiminnasta Elokapinan mielenosoituksessa 3.10.2020 suuttunut mies uhkaili sisäministeri Maria Ohisaloa tämän metsästämisellä, räjäyttämisellä ja kiikaritähtäimellä ja kirjoitti syyttäjän mukaan vielä poliisivankilassakin seiniin ja wc-tiloihin käskyjä tappaa Ohisalo ja huoritteluja. Putkaan ilmestyi myös "Elokapina"-tekstejä ja teksti "ampukaa kyttien koteja".[28][29]

Venäjän propagandaa

Roger Hallam on esiintynyt Venäjän valtion propagandakanava RT:llä, joka on muutenkin raportoinut ahkerasti XR:stä pyrkien luomaan mielikuvaa kapinaliikkeiden riivaamista länsidemokratioista. Toinen perustaja, Gail Bradbook, oli innostunut uudenlaisesta poliittisesta aktivismista kokeiltuaan psykedeeliä Costa Ricassa vuonna 2016.[27]

Viitteet

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Radikaali ilmasto­liike uskoo, että asenteiden muuttamiseen tarvitaan kansalais­tottelemattomuutta Helsingin Sanomat. 30.10.2019.
 2. 2,0 2,1 2,2 Fury as Extinction Rebellion founder Roger Hallam says MPs and business owners 'should have bullet put through their heads' because they are 'culpable for climate catastrophe' Mail OnlineArchive.org. 3.9.2020.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Uutistausta: Väkivaltainen ilmastoliike on epätodennäköinen, mutta aktivistien toiminta voi radikalisoitua, kun päästövähennykset viipyvät Kirkko ja kaupunki. 9.11.2020.
 4. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects (10.9.2 ja 10.9.3, sivut 690-691. Mediaani on paljon alempi.) 2014. Cambridge University Press.
 5. Sixth Assessment Report 2020. IPCC.
 6. Nafeez Ahmed: The flawed social science behind Extinction Rebellion’s change strategy: White privilege leads to cherry-picked misreadings of data on worldwide struggles of people of colour (and beyond) Medium. 28.10.2019.
 7. Elokapina kehottaa jättämään velat maksamatta Verkkouutiset. 23.11.2020.
 8. Don’t pay your mortgage, urge climate activists The Times. 23.11.2020.
 9. Keskustan kansanedustajat haluavat estää Elokapina-liikkeen käynnit lukioissa, opetusministerille kirjallinen kysymys Helsingin Sanomat. 12.10.2020.
 10. "European Election 2019: UK results in maps and charts | BBC News". Luettu 1 July 2019. 
 11. How XR's Controversial Co-Founder Fell Out With the Group He Created Vice. 24.9.2020.
 12. Tällainen on radikaali ilmastoliike, joka hakee huomiota lakia rikkomalla Helsingin Sanomat. 5.10.2020.
 13. =Extinction Rebellion campaigners arrested in London Green World. 19.11.2018.
 14. "Extinction Rebellion protesters who want to be arrested: be careful what you wish for", 15 April 2019. Luettu 21 September 2019. 
 15. "Does Extinction Rebellion have a race problem?", 4 October 2019. Luettu 5 October 2019. 
 16. Stop Asking People of Color to Get Arrested to Protest Climate Change (18 September 2019). Luettu 22 September 2019.
 17. Extinction Rebellion Bristol (en).
 18. Josette, Natasha (21 April 2019). People of colour are the most impacted by climate change, yet Extinction Rebellion is erasing them from the conversation.
 19. Dhillon, Amardeep (23 October 2019). Extinction Rebellion must decide if it is anti-capitalist – and this greenwashing mining company shows us why.
 20. "A working-class green movement is out there but not getting the credit it deserves", 11 October 2019. Luettu 13 October 2019. 
 21. Lisa Nandy: The climate protest movement must not alienate Britain’s working classes The Guardian. 2.10.2019.
 22. "Today, I aim to get arrested. It is the only real power climate protesters have", 16 October 2019. Luettu 16 October 2019. 
 23. Ben Webster, Environment Editor: What are Extinction Rebellion’s demands? (18.4.2019, numero 72 824, sivu 9) The Times. 17.4.2019.
 24. 24,0 24,1 Extinction Rebellion: Former members warn of ‘Marxist tinge’ that could see group implode Express. 20.7.2019.
 25. 25,0 25,1 Treat Extinction Rebellion as an extremist anarchist group, former anti-terror chief tells police The Telegraph. 16.7.2019.
 26. Extremism Rebellion (Preface, About the authors, Executive Summary, Introduction) Policy Exchange.
 27. 27,0 27,1 Suomessa otsikoihin noussut Elokapina on levinnyt jo yli 70 maahan – Mitä verkosto tahtoo ja mitä se on saanut aikaan? Helsingin Sanomat. 10.10.2020.
 28. Elokapinallisten kaasuttaminen oli viimeinen pisara Ohisalon uhkailijalle – pitää sisäministeriä vastuullisena mielenosoittajien kohtelusta Suomen Uutiset. 18.11.2020.
 29. Ministeri Ohisalo oikeudessa: Kasvot aseen tähtäimessä ja lause "Nyt lähdetään metsästämään" olivat liikaa – syytetty uhkasi myös poliisia ja sisäministeriötä räjäyttämisellä Yle Uutiset. 17.11.2020.

Aiheesta muualla

Ilmastotiede-blogi

https://ilmastotiede.wordpress.com/2019/03/28/extinction-rebellion-ilmastotempauksissa-ei-ole-kyse-ilmastosta/ (Faktat ovat todennäköisesti oikein mutta niistä muodostuva kuva ei välttämättä ole kattava.)

"Verkkosivuillaan liike kertoo toiminnan alkaneen Rising Up! -nimellä. Rising Up! -sivustolla alkuperänä vuorostaan mainitaan Occupy-liike.

Rising Up!in sivustolta löytyy myös vuonna 2016 laadittu dokumentti, jossa kuvataan liikkeen ”DNA:ta” eli perimmäistä olemusta, tarkoitusta ja rakennetta. Päämääräksi kerrotaan siinäkin vallankumous – järjestelmän täydellinen muutos, nopea varallisuuden ja vallan uusjako."

"Kohdassa 2.3 kerrotaan, että tähän on tarkoitus päästä vetämällä mukaan ilmasto- ja ympäristöaktivistit sekä toisaalta aktivistit, jotka keskittyvät sosiaaliseen ja taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen."

"yksi liikkeen perustajista selittää mistä varsinaisesti on kyse. Otsikko toteaa, että ”Extinction Rebellionissa ei ole kyse ilmastosta”."

'Olen täällä sanoakseni, että XR:ssä ei ole kysymys ilmastosta. Nähkääs, ilmastokriisi on oire toksisesta järjestelmästä'

"Extinction Rebellionin perimmäinen tehtävä on hälventää nykyjärjestelmän harhat, ilmastonmuutosta ”syvemmät” ongelmat, jollaisina hän luettelee mm. valkoisen ylivallan, patriarkaatin, eurosentrismin, heteronormatiivisuuden ja luokkahierarkian."

"Yksi Extinction Rebellionin perustajista Gail Bradbrook selittää liikkeen syntyhistoriaa omalta osaltaan". (Hän epäonnistui muissa liikekokeiluissaan kunnes ymmärsi massojen kansalaistottelemattomuuden tehokkaimmaksi keinoksi korjata yhteiskunta. Motiiveinaan hän esittää "taloudellisen eriarvoisuuden" muttei lainkaan ilmastonmuutosta. Occupy-liikkeen kariuduttua hän oli eksyksissä mutta sai psykedeeleillä ja rukoilulla uuden innon.

Verolakkoilukampanjan epäonnistuttua Roger Hallam selitti hänelle, miten vallankumous saataisiin aikaan. Protestoijat yrittävät pysäyttää yhteiskunnan. Kun yhteiskunta yritetään pitää käynnissä, voi tulla ylilyöntejä, jotka saavat yleisön sympatiat liikkeen puolelle. Tarvitaan aktivisteja, jotka ovat valmiit vankilaan tai kuolemaan. Mieluiten aktivisti pääsisi sairaalaan "tai pahempaa".

XR väittää olevansa väkivallaton, mutta tärkein osa suunnitelmaa on poliisin ”passiivinen yllyttäminen” väkivaltaan.

Vaikka XR:n pitäisi estää ilmastonmuutosta, Bradbrook vastustaa ydinvoimaa.

" Yksi liikkeen isähahmoista ja Occupy-liikkeen perustajista Micah White väittää Guardian-lehdessä Venäjän disinformaatioagentin ottaneen häneen yhteyttä vuonna 2016.

Hän kertoo myös Occupyn saaneen huomattavaa tukea Venäjältä. Hänen mukaansa RT (Russia Today) tuki liikettä ”aggressiivisesti”. Myös Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset kertovat RT:n olevan yksi kanava Kremlin ympäristöpropagandalle. White sanoo yhden Occupy-aktivistin saaneen oman RT:llä esitettävän tv-ohjelman nimeltä Redacted Tonight palkkioksi aktivismistaan.

Venäjän ja Kiinan hallintoja ei tarvitse kaataa?

"Extinction Rebellion toimii lähes kaikkialla maailmassa paitsi Venäjällä ja Kiinassa. RT:n lähetyksessä ei tule esille, että Venäjän hallinnon kaataminen olisi tarpeen, vaan siinä keskitytään länsimaihin."

"Asiantuntijoiden salaliitto ei kerro totuutta"

"Vaikka pääargumentiksi jää auktoriteettiin vetoaminen, viestitään samalla, etteivät asiantuntijat kerro totuutta. Liikkeen keskiössä on siis oletus jonkinlaisesta hallitusten eli rikkaan eliitin ja tieteilijöiden välisestä salaliitosta."

"IPCC:n uusimman arviointiraportin läpikäymissä tutkimuksissa parin asteen lämpeneminen tämän vuosisadan aikana voisi johtaa nettohyötyyn globaalissa hyvinvoinnissa ja kolmenkin asteen vaikutukset olisivat vain parin prosentin luokkaa talouskasvusta (AR5 wg2 10.9.2). Tiedeyhteisön näkemykset ovat kaukana Extinctionin Rebellionin väitteestä, että ihmislaji kuolisi lähivuosikymmeninä sukupuuttoon."